Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

Rodinný dům, Šumburk nad Desnou, podíl 1/30

43 667,-Kč

Vloženo: 5.4.2022 7:40 | Číslo dražby: 60343

Dražba začala 30.05.2022 11:00:00 Dražba skončila 30.05.2022 13:18:21
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
220 EX 03902 / 07 - 467
Počáteční cena:
26 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
40 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Jablonec nad Nisou
Město:
Tanvald
GPS souradnice:
50.749727994, 15.315819987
Podíl:
1/30
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Draženy budou následující nemovité věci spoluvlastnický podíl ve výši 1/30 na nemovitých věcech zapsaných na LV 1976, kat.území Šumburk nad Desnou, obec Tanvald, okres Jablonec nad Nisou.

-parc.č. 377 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213m2,součástí je stavba č.p. 354,rod.dům.

Jedná se o rodinný dům pravděpodobně ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je umístěn v nepravidelném tvaru, nachází se v zastavěné okrajové části města Tanvald, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Krkonošská č.p. 354, 468 41 Tanvald - Šumburk nad Desnou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží ve sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2592/1-ostatní plocha, který je ve vlastnictví České republiky.Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.Vnitřní dispozice nebyla zjištěna, neboť přes písemnou žádost nebyl povinným předmětem ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 let. V průběhu celé životnosti objektu pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobé životnosti, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 266032031
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.386862 (spoluvlastník)30.05.2022 11:00:050,-Kč26 667,-Kč
Dražitel č.38938830.05.2022 11:03:201 000,-Kč27 667,-Kč
Dražitel č.386862 (spoluvlastník)30.05.2022 11:04:420,-Kč27 667,-Kč
Dražitel č.38938830.05.2022 11:10:011 000,-Kč28 667,-Kč
Dražitel č.38934730.05.2022 11:59:251 000,-Kč29 667,-Kč
Dražitel č.38934730.05.2022 11:59:561 000,-Kč30 667,-Kč
Dražitel č.38938830.05.2022 12:08:181 000,-Kč31 667,-Kč
Dražitel č.386862 (spoluvlastník)30.05.2022 12:16:080,-Kč31 667,-Kč
Dražitel č.38938830.05.2022 12:36:371 000,-Kč32 667,-Kč
Dražitel č.386862 (spoluvlastník)30.05.2022 12:43:270,-Kč32 667,-Kč
Dražitel č.38938830.05.2022 12:51:321 000,-Kč33 667,-Kč
Dražitel č.386862 (spoluvlastník)30.05.2022 12:54:590,-Kč33 667,-Kč
Dražitel č.38938830.05.2022 12:55:401 000,-Kč34 667,-Kč
Dražitel č.386862 (spoluvlastník)30.05.2022 12:56:340,-Kč34 667,-Kč
Dražitel č.38938830.05.2022 12:57:321 000,-Kč35 667,-Kč
Dražitel č.386862 (spoluvlastník)30.05.2022 12:59:250,-Kč35 667,-Kč
Dražitel č.38938830.05.2022 13:00:111 000,-Kč36 667,-Kč
Dražitel č.386862 (spoluvlastník)30.05.2022 13:00:270,-Kč36 667,-Kč
Dražitel č.38938830.05.2022 13:00:331 000,-Kč37 667,-Kč
Dražitel č.386862 (spoluvlastník)30.05.2022 13:02:440,-Kč37 667,-Kč
Dražitel č.38938830.05.2022 13:03:391 000,-Kč38 667,-Kč
Dražitel č.386862 (spoluvlastník)30.05.2022 13:05:070,-Kč38 667,-Kč
Dražitel č.38938830.05.2022 13:05:281 000,-Kč39 667,-Kč
Dražitel č.386862 (spoluvlastník)30.05.2022 13:07:360,-Kč39 667,-Kč
Dražitel č.38938830.05.2022 13:08:361 000,-Kč40 667,-Kč
Dražitel č.386862 (spoluvlastník)30.05.2022 13:08:410,-Kč40 667,-Kč
Dražitel č.38938830.05.2022 13:09:261 000,-Kč41 667,-Kč
Dražitel č.386862 (spoluvlastník)30.05.2022 13:10:220,-Kč41 667,-Kč
Dražitel č.38938830.05.2022 13:10:441 000,-Kč42 667,-Kč
Dražitel č.386862 (spoluvlastník)30.05.2022 13:11:390,-Kč42 667,-Kč
Dražitel č.38938830.05.2022 13:12:131 000,-Kč43 667,-Kč
Dražitel č.386862 (spoluvlastník)30.05.2022 13:13:210,-Kč43 667,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.05.2022 v 13:18:21

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.386862 - Lukáš Teplý - Jakub 108, Církvice, 285 33
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 43 667,-Kč

Zveřejněno dne 30.05.2022 v 13:18:21


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 12 hodín, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies