Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Spoluvlastnický podíl na pozemcích v Mastiřicích a Roudnici nad Labem

53 333,-Kč

Vloženo: 6.4.2022 8:59 | Číslo dražby: 60349

Dražba začala 18.05.2022 11:00:00 Dražba skončila 18.05.2022 12:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
015 EX 01345 / 14 - 128
Počáteční cena:
53 333,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
80 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Vrbice
GPS souradnice:
50.486345738, 14.30947513
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:

- spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 2/30 na:
-parc.č. 15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m2
-parc.č. 28/6 ostatní plocha o výměře 30 m2
-parc.č. 203/22 orná půda o výměře 344 m2
-parc.č 224/22 ostatní plocha o výměře 107 m2

- spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 1/810 na:
-parc.č. 3081 orná půda o výměře 2794 m2

- spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 2/45 na:
-parc.č. 3338/15 orná půda o výměře 306 m2
-parc.č. 3338/16 orná půda o výměře 326 m2
-parc.č. 3338/17 orná půda o výměře 275 m2

- spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 2/30 na:
-parc.č. 351/7 orná půda o výměře 12141 m2
-parc.č. 351/9 orná půda o výměře 5251 m2
-parc.č. 351/10 orná půda o výměře 2844 m2
-parc.č. 361/4 orná půda o výměře 5584 m2
-parc.č. 362/1 orná půda o výměře 145 m2
-parc.č. 428/6 orná půda o výměře 3704 m2

- spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 2/45 na:
-parc.č. 2941 orná půda o výměře 4415 m2
-parc.č. 3076 orná půda o výměře 4881 m2
-parc.č. 3338/92 orná půda o výměře 2951 m2
-parc.č. 3338/95 orná půda o výměře 1036 m2
-parc.č. 3370/1 orná půda o výměře 4977 m2
-parc.č. 3370/2 orná půda o výměře 81 m2


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Beroun
Mgr. Pavel Dolanský
Palackého 31/2
Beroun 1
26601
tel: +420 311 622 657
email: zde
dat. schránka: m8dg8bj odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Pověření: pověření Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 17.04.2014, č.j. 31 EXE 6157/2014-14
pověření Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 09.12.2014, č.j. 31 EXE 9346/2014-8

Exekuční titul: usnesení Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 4 T 33/2006-770 ze dne 18.11.2008
usnesení Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 3 T 73/2009-29 ze dne 9.10.2009
usnesení Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 3 T 105/2009-47 ze dne 12.5.2010
usnesení Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 5 T 290/2006-179 ze dne 20.11.2009
usnesení Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 3 T 38/2010-193 ze dne 20.1.2012
usnesení Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 3 T 38/2010-210 ze dne 25.6.2012
usnesení Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 4T 33/2006-721 ze dne 24.1.2007

Vymáhaná povinnost: 47.873,- Kč s příslušenstvím

2. Označení přihlášených pohledávek:

- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518
- pohledávka ve výši 129.385,- Kč
- 4. skupina pro částku 41.070,- Kč, rozhodný den pro určení pořadí 13.11.2015
- 6. skupina pro částku 88.315,- Kč rozhodný den pro určení pořadí 02.07.2021

3. Přihlášky, které byly odmítnuty:

- Žádné přihlášky nebyly odmítnuty.

4. Práva a závady

Zástavní práva: nezjištěna

Nájemní práva: nezjištěna

Věcná břemena, která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou: nezjištěna

Na nemovitých věcech a jejich příslušenství neváznou žádná věcná břemena, výměnky a nájemní práva, pachtovní a předkupní práva ve smyslu ustanovení § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř., která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou.

5. Předkupní právo

Předkupní právo nebylo u soudního exekutora prokázáno.

6. Vylučovací žaloba / Práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinné bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo že by na její majetek byl prohlášen konkurz.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies