Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům ve Starém Městě pod Landštejnem, spoluvlastnický podíl

650 000,-Kč

Vloženo: 7.4.2022 20:08 | Číslo dražby: 60368

Dražba začala 18.05.2022 10:00:00 Dražba skončila 18.05.2022 11:14:45
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
035 EX 00118 / 20 - 48
Počáteční cena:
210 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
315 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Jindřichův Hradec
Město:
Staré Město pod Landštejnem
GPS souradnice:
49.004491, 15.255864
Podíl:
1/2

Více informací

Popis předmětu dražby

Spoluvlastnický podíl povinného Petra Vika ve výši ideální ½ k pozemku p.č. St. 108 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2, na kterém stojí a jehož součástí je stavba: Staré Město pod Landštejnem, č.p. 138, rod.dům, a k pozemku p.č. 204 - zahrada o výměře 165 m2, který je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec, na listu vlastnictví číslo 92 pro obec a katastrální území Staré Město pod Landštejnem.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Jihlava
Mgr. Radek Karafiát
Znojemská 5807/78b
Jihlava
586 01
tel: 567220722
email: zde
dat. schránka: vwtg8jz odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38841318.05.2022 10:02:280,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.38812118.05.2022 10:09:3410 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.38858018.05.2022 10:19:3510 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.38812118.05.2022 10:20:5510 000,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.38858018.05.2022 10:23:3360 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.38814218.05.2022 10:34:3810 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.38858018.05.2022 10:36:2140 000,-Kč350 000,-Kč
Dražitel č.38814218.05.2022 10:40:3810 000,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.38858018.05.2022 10:48:1010 000,-Kč370 000,-Kč
Dražitel č.38841318.05.2022 10:55:0010 000,-Kč380 000,-Kč
Dražitel č.38814218.05.2022 10:55:3110 000,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.38805818.05.2022 10:56:4610 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.38858018.05.2022 10:57:5050 000,-Kč450 000,-Kč
Dražitel č.38805818.05.2022 10:58:1810 000,-Kč460 000,-Kč
Dražitel č.38814218.05.2022 10:59:0610 000,-Kč470 000,-Kč
Dražitel č.38805818.05.2022 10:59:3110 000,-Kč480 000,-Kč
Dražitel č.38858018.05.2022 11:00:1020 000,-Kč500 000,-Kč
Dražitel č.38814218.05.2022 11:00:2710 000,-Kč510 000,-Kč
Dražitel č.38805818.05.2022 11:02:2210 000,-Kč520 000,-Kč
Dražitel č.38858018.05.2022 11:03:0930 000,-Kč550 000,-Kč
Dražitel č.38814218.05.2022 11:04:0310 000,-Kč560 000,-Kč
Dražitel č.38805818.05.2022 11:04:3310 000,-Kč570 000,-Kč
Dražitel č.38858018.05.2022 11:05:3830 000,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.38805818.05.2022 11:06:3610 000,-Kč610 000,-Kč
Dražitel č.38814218.05.2022 11:06:5610 000,-Kč620 000,-Kč
Dražitel č.38805818.05.2022 11:07:4810 000,-Kč630 000,-Kč
Dražitel č.38858018.05.2022 11:08:4810 000,-Kč640 000,-Kč
Dražitel č.38805818.05.2022 11:09:4510 000,-Kč650 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep

Dne 18.5.2022 bylo zveřejněno usnesení o příklepu (viz Dokument v kartě dražby) v anonymizované podobě. Od tohoto dne běží lhůta k podání návrhu na předražek a jeho zaplacení (více v poučení v dražební vyhlášce); lhůta končí 2.6.2022.

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 18.05.2022 v 11:14:45

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.388058
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 650 000,-Kč

Zveřejněno dne 18.05.2022 v 11:14:45

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies