Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

1/4 pozemků v obci Vápenice, k.ú. Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště

108 685,-Kč

Vloženo: 12.4.2022 14:51 | Číslo dražby: 60387

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
030 EX 05872 / 20 - 52
Cena stanovena znalcem:
108 685,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Uherské Hradiště
Město:
Vápenice
GPS souradnice:
48.968290749, 17.836850289
Podíl:
1/4
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem ocenění je soubor celkem šesti pozemků, které se nacházejí již mimo souvislou/soustředěnou zástavbu obce Vápenice v území s roztroušenou zástavbou původních zemědělských usedlostí obklopených pastvinami s četnými remízy nebo menšími zalesněnými plochami s listnatými porosty.
Pozemky p.č. 9679/1 a p.č. 9679/9 – součást pastviny s roztroušenými porosty listnatých stromů a keřů a částečně i ovocných stromů, dle stavu travního porostu se pastvina jeví jako neužívaná, porosty neudržované.
Pozemky p.č. 9679/2 a p.č. 9679/3 – součást menšího zalesněného území s porostem listnatých stromů různého druhu a stáří, u jižního okraje pozemku p.č. 9679/2 vede cesta.
Pozemek p.č. 9679/5 – navazuje na pastvinu a na převážné části se nachází remíz s listnatými stromy, dolní/ jižní část zabíhá do nezpevněné odstavné plochy u silnice.
Pozemek p.č. 9679/7 – část je součástí menšího zalesněného území s porostem listnatých stromů různého druhu a stáří, dolní/ jižní část zabíhá do nezpevněné odstavné plochy u silnice.

Uvedená cena zahrnuje i trvalé porosty na pozemcích. Jiné příslušenství se na pozemcích nenachází. Žádná omezení a rizika než uvedená na LV nebyla z dostupných podkladů zjištěna. Z dostupných informací a předaných podkladů nevyplývá, že na oceňovaných nemovitostech váznou věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, resp. nebyla tato zjištěna.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies