Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Garáž, Hodonín, podíl 1/2

102 000,-Kč

Vloženo: 14.4.2022 13:09 | Číslo dražby: 60398

Dražba začala 26.05.2022 09:00:00 Dražba skončila 26.05.2022 10:04:29
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
007 EX 02168 / 03 - 164
Počáteční cena:
40 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
60 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Hodonín
GPS souradnice:
48.849547773, 17.120994277
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
spoluvlastnický podíl id. 1⁄2 na
- pozemek parcelní číslo St. 6557, o výměře 22m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba, bez
čp./če. garáž,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro
obec Hodonín, katastrální území Hodonín, na listu vlastnictví č. 3128

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Hodonín
Mgr. Kamil Brančík
Sadová 15
Hodonín
695 01
tel: 518 346 669
email: zde
dat. schránka: wbjg785 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.388081 (spoluvlastník)26.05.2022 09:03:060,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.38934026.05.2022 09:09:052 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.388081 (spoluvlastník)26.05.2022 09:09:380,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.38895226.05.2022 09:14:2210 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.388081 (spoluvlastník)26.05.2022 09:15:440,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.38895226.05.2022 09:16:3218 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.388081 (spoluvlastník)26.05.2022 09:18:250,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.38895226.05.2022 09:19:055 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.388081 (spoluvlastník)26.05.2022 09:19:480,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.38895226.05.2022 09:20:565 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.388081 (spoluvlastník)26.05.2022 09:21:390,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.38895226.05.2022 09:22:115 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.38934026.05.2022 09:28:572 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.388081 (spoluvlastník)26.05.2022 09:38:350,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.38895226.05.2022 09:51:478 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.388081 (spoluvlastník)26.05.2022 09:54:490,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.38895226.05.2022 09:58:497 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.388081 (spoluvlastník)26.05.2022 09:59:290,-Kč102 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 26.05.2022 v 10:04:29

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.388081 - Garmax Morava s.r.o. - Riegrova 394/17, Olomouc, 779 00
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 102 000,-Kč

Zveřejněno dne 26.05.2022 v 10:04:29


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 2 hodiny, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies