Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům, Deštná u Jindřichova Hradce

1 880 000,-Kč

Vloženo: 20.4.2022 9:06 | Číslo dražby: 60408

Dražba začala 23.05.2022 11:00:00 Dražba skončila 23.05.2022 13:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
164 EX 00787 / 19 - 168
Počáteční cena:
1 880 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 820 000,-Kč
Dražební jistota:
400 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Jindřichův Hradec
Město:
Deštná
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zčásti zděná a zčásti
kamenná. Budova je v započaté modernizaci. Střecha domu je sedlová s krytinou z pálených a betonových tašek. Součástí střechy je komín. Střecha je částečně opatřena žlaby se svody.
Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová a dřevěná zdvojená. Vstupní dveře jsou plastové. Fasáda není zateplená. Na severní stranu domu navazuje hospodářská
část. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místních zpevněných i nezpevněných komunikací ve vlastnictví obce nebo kraje.
Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Pozemek parc. č. st. 57, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 207 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 145 Deštná. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 2334/13, který je v katastru nemovitostí vedený
jako zahrada a je o velikosti 11 m2 a parc. č. 2334/16, který je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost a je o velikosti 59 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované a oplocené dřevěným oplocením. Přístup k pozemkům je po komunikaci ve vlastnictví města.
Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Ohledání bylo provedeno dne 24.08.2021 bez účasti povinného. Povinný byl vyrozuměn o provedení místního šetření. Ve stanovený čas a na místo samé se nedostavil. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38706523.05.2022 12:33:050,-Kč1 880 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.05.2022 v 13:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.387065
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 880 000,-Kč

Zveřejněno dne 23.05.2022 v 13:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Usnesení o udělení příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby způsobem neumožňujícím identifikaci vydražitele.


Přijmout cookies