Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Mostek nad Orlicí

3 270 000,-Kč

Vloženo: 23.4.2022 11:13 | Číslo dražby: 60428

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Insolvenční řízení
Číslo jednací:
094 EX 14721 / 21 - 067
Cena stanovena znalcem:
3 270 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Ústí nad Orlicí
Město:
Mostek
GPS souradnice:
50.014730818, 16.257316193
Typ domu:
přízemní
Počet podlaží:
1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je nemovitá věc zapsaná na listu vlastnictví č. 344, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro obec Mostek a katastrální území
Mostek nad Orlicí, a to:

-pozemek St.55, o výměře 591 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rod.dům č.p.11, část obce Sudličkova Lhota, na St.55, -pozemek St.109, o výměře 78 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je zem.stavba bez čp/če, na St.109, pozemek parc.č.236/1, o
výměře 3384 m2 – trvalý travní porost,
-pozemek parc.č.237/1, o výměře 1815 m2 – zahrada,
-pozemek parc.č.237/2, o výměře 617 m2 – ostatní plocha

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies