Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




1/10 rodinného domu a pozemků (zahrada) v obci Peruc, okres Louny

97 000,-Kč

Vloženo: 25.4.2022 9:33 | Číslo dražby: 60441

Dražba začala 26.05.2022 13:00:00 Dražba skončila 26.05.2022 13:38:27
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 30798 / 13 - 185
Počáteční cena:
52 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
78 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Louny
Město:
Peruc
GPS souradnice:
50.342832705, 13.968809129
Podíl:
1/10
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, Mírové náměstí 3486/35c, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, IČ: 41197518, proti povinnému LINHART Ladislav, K Myslivně 9/, 439 07 Peruc, IČ: 19044445, nar. 15.3.1973, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 30798/13-185.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům č.p. 9 Peruc s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Dům je vhodný ke kompletní rekonstrukci. Krov je dřevěný v horším stavu. Střecha budovy polovalbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. plastové. Okna domu jsou plastová a nebo dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 2 se nachází stavba rodinného domu č.p. 9. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 518 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 115, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 885 m2. Pozemek parc. č. 116/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 165 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené (drátěný a dřevěný plot), travnaté, neudržované, mírně svažité. Na pozemku se dále nachází pergola. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 958/2.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, pergola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel JUDr.. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 3, IČ: 72065699, se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 - Zličín, přihlásil dne 21.4.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, IČ: 65402367, se sídlem náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, přihlásil dne 22.4.2022 pohledávky v celkové výši 6.655,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Louny, Pod Nemocnicí 2378, 440 01 Louny, přihlásil dne 26.4.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 106.777,00 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 123.425,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 – Braník, právně zast. Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou, IČ: 71346490, se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 - Braník, přihlásil dne 5.5.2022 pohledávky v celkové výši 137.921,10 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ivan Erben, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 8, IČ: 49639200, Staré náměstí 13/7, 161 00 Praha 6, přihlásil dne 5.5.2022 pohledávky v celkové výši 616,95 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 35/C, 400 01 Ústí nad Labem, přihlásil dne 10.5.2022 pohledávky v celkové výši 284.612,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, se sídlem Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1, právně zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, IČ: 45417491, se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 12.5.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 83.458,22 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 55.905,51 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38872226.05.2022 13:07:540,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.38937526.05.2022 13:25:281 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.38872226.05.2022 13:27:541 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.38903826.05.2022 13:27:5510 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.38872226.05.2022 13:28:301 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.38903826.05.2022 13:28:4710 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.38872226.05.2022 13:29:271 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.38903826.05.2022 13:29:4910 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.38872226.05.2022 13:32:561 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.38903826.05.2022 13:33:2710 000,-Kč97 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 26.05.2022 v 13:38:27

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.389038
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 97 000,-Kč

Zveřejněno dne 26.05.2022 v 13:38:27


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 10 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.



V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.



Přijmout cookies