Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/10 rodinného domu a pozemků (zahrada) v obci Peruc, okres Louny

97 000,-Kč

Vloženo: 25.4.2022 9:33 | Číslo dražby: 60441

Dražba začala 26.05.2022 13:00:00 Dražba skončila 26.05.2022 13:38:27
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 30798 / 13 - 185
Počáteční cena:
52 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
78 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Louny
Město:
Peruc
GPS souradnice:
50.342832705, 13.968809129
Podíl:
1/10
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, Mírové náměstí 3486/35c, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, IČ: 41197518, proti povinnému LINHART Ladislav, K Myslivně 9/, 439 07 Peruc, IČ: 19044445, nar. 15.3.1973, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 30798/13-185.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům č.p. 9 Peruc s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Dům je vhodný ke kompletní rekonstrukci. Krov je dřevěný v horším stavu. Střecha budovy polovalbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. plastové. Okna domu jsou plastová a nebo dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 2 se nachází stavba rodinného domu č.p. 9. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 518 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 115, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 885 m2. Pozemek parc. č. 116/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 165 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené (drátěný a dřevěný plot), travnaté, neudržované, mírně svažité. Na pozemku se dále nachází pergola. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 958/2.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, pergola. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel JUDr.. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 3, IČ: 72065699, se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 - Zličín, přihlásil dne 21.4.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, IČ: 65402367, se sídlem náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, přihlásil dne 22.4.2022 pohledávky v celkové výši 6.655,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Louny, Pod Nemocnicí 2378, 440 01 Louny, přihlásil dne 26.4.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 106.777,00 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 123.425,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 – Braník, právně zast. Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou, IČ: 71346490, se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 - Braník, přihlásil dne 5.5.2022 pohledávky v celkové výši 137.921,10 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ivan Erben, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 8, IČ: 49639200, Staré náměstí 13/7, 161 00 Praha 6, přihlásil dne 5.5.2022 pohledávky v celkové výši 616,95 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 35/C, 400 01 Ústí nad Labem, přihlásil dne 10.5.2022 pohledávky v celkové výši 284.612,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, se sídlem Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1, právně zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, IČ: 45417491, se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 12.5.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 83.458,22 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 55.905,51 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38872226.05.2022 13:07:540,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.38937526.05.2022 13:25:281 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.38872226.05.2022 13:27:541 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.38903826.05.2022 13:27:5510 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.38872226.05.2022 13:28:301 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.38903826.05.2022 13:28:4710 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.38872226.05.2022 13:29:271 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.38903826.05.2022 13:29:4910 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.38872226.05.2022 13:32:561 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.38903826.05.2022 13:33:2710 000,-Kč97 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 26.05.2022 v 13:38:27

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.389038
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 97 000,-Kč

Zveřejněno dne 26.05.2022 v 13:38:27


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 10 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies