Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 5083 m2, Bystřice nad Pernštejnem; ODROČENO NA 04.08.2022

3 931 333,-Kč

Vloženo: 25.4.2022 11:48 | Číslo dražby: 60442

Dražba začala 04.08.2022 11:00:00 Dražba skončila 04.08.2022 12:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
134 EX 04479 / 21 - 123
Počáteční cena:
3 931 333,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
5 897 000,-Kč
Dražební jistota:
150 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Žďár nad Sázavou
Město:
Bystřice nad Pernštejnem
GPS souradnice:
49.5161175, 16.2559119
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Neuskuteční se.

Popis předmětu dražby

Pozemky se nacházejí na jižním okraji zastavěné části města. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 5 083 m2. Pozemky jsou na jihozápadní straně ohraničené lesním porostem a plotem cizích vlastníků a nacházejí se v lánu. Na pozemcích parc. č. 1930/25 a parc. č. 1930/22 se nachází nezpevněná cesta. Pozemky jsou mírně svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 3217/1, který je ve vlastnictví kraje Vysočina. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy bydlení individuální. Věcné břemeno chůze a jízdy s povinností k pozemku parc. č. 1920/3 ve prospěch parc. č. 1930/22. Věcné břemeno cesty a služebnosti inženýrských sítí s povinností k pozemkům parc. č. 1930/22 a parc. č. 1930/25 ve prospěch pozemků parc. č. 1930/21, parc. č. 1930/26 a parc. č. 1930/30. Věcné břemeno cesty a stezky po celé parcele
s povinností k pozemku parc. č. 1930/22 ve prospěch pana Jaroslava Juračka. Věcné břemeno cesty a stezky po celé parcele s povinností k pozemku parc. č. 1930/22 ve prospěch paní Evy Juračkové.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies