Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/2 pozemků (orná půda) v obci Počátky, okres Pelhřimov, k.ú. Prostý

194 836,-Kč

Vloženo: 25.4.2022 14:33 | Číslo dražby: 60444

Dražba začala 26.05.2022 13:00:00 Dražba skončila 26.05.2022 13:41:06
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 19970 / 14 - 184
Počáteční cena:
68 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
102 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Pelhřimov
Město:
Počátky
GPS souradnice:
49.227990724, 15.241461309
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Spálená 112/55, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 14500469, zast. Drtina Zdeněk, JUDr.,Ph.D., advokát, Husova tř. 1845/11, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 3, IČ: 66246971, nar. 18.1.1975, proti povinnému MORAVOVÁ Jana, Palackého nám. 14/, 394 64 Počátky, IČ: 72106506, nar. 13.8.1971, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 19970/14-184.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 200 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Prostý. Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 9 920 m2. Pozemky jsou na východní a severovýchodní straně ohraničené zpevněnou komunikací a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 482, který je ve vlastnictví kraje Vysočina.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost Agrodružstvo Počátky pozemky využívá bez nájemní smlouvy.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38919826.05.2022 13:00:590,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.38906226.05.2022 13:01:151 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.38919826.05.2022 13:01:461 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:01:522 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.38919826.05.2022 13:03:531 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:04:111 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.38919826.05.2022 13:05:041 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:05:542 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.38919826.05.2022 13:06:071 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:06:522 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.38919826.05.2022 13:07:331 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:08:122 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.38919826.05.2022 13:08:331 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:09:082 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.38919826.05.2022 13:09:161 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:10:062 000,-Kč89 000,-Kč
Dražitel č.38919826.05.2022 13:10:181 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:10:392 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.38919826.05.2022 13:11:091 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.38906226.05.2022 13:11:1610 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:11:322 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.38843226.05.2022 13:11:511 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:12:232 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.38843226.05.2022 13:13:261 000,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:13:452 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.38843226.05.2022 13:14:441 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.38906226.05.2022 13:14:555 000,-Kč117 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:15:303 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.38843226.05.2022 13:17:051 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:17:172 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.38928726.05.2022 13:19:341 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:19:482 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.38906226.05.2022 13:20:122 000,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:20:242 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.38843226.05.2022 13:22:331 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:22:502 000,-Kč133 000,-Kč
Dražitel č.38843226.05.2022 13:24:023 000,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:24:172 000,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.38906226.05.2022 13:24:395 000,-Kč143 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:24:542 000,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.38937626.05.2022 13:27:011 000,-Kč146 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:27:172 000,-Kč148 000,-Kč
Dražitel č.38906226.05.2022 13:27:441 000,-Kč149 000,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:27:562 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.38906226.05.2022 13:28:401 000,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.38884526.05.2022 13:28:418 463,-Kč160 463,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:29:031 000,-Kč161 463,-Kč
Dražitel č.38884526.05.2022 13:29:536 289,-Kč167 752,-Kč
Dražitel č.38684426.05.2022 13:30:101 000,-Kč168 752,-Kč
Dražitel č.38906226.05.2022 13:30:241 000,-Kč169 752,-Kč
Dražitel č.38843226.05.2022 13:34:201 000,-Kč170 752,-Kč
Dražitel č.38884526.05.2022 13:35:0411 542,-Kč182 294,-Kč
Dražitel č.38884526.05.2022 13:35:1311 542,-Kč193 836,-Kč
Dražitel č.38906226.05.2022 13:36:061 000,-Kč194 836,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 26.05.2022 v 13:41:06

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.389062
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 194 836,-Kč

Zveřejněno dne 26.05.2022 v 13:41:06

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies