Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 3340 m2, Soběnice, podíl 1/2

256 667,-Kč

Vloženo: 27.4.2022 7:19 | Číslo dražby: 60452

Dražba začala 16.06.2022 13:00:00 Dražba skončila 16.06.2022 15:00:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
209 EX 02146 / 08 - 273
Počáteční cena:
256 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
385 000,-Kč
Dražební jistota:
35 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Liběšice
GPS souradnice:
50.5690736N, 14.2411206E
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
EÚ prohlídky neprovádí

Více informací

Popis předmětu dražby

1. oddíl oceňuje část pozemku p.č. 65/1, část pozemku p.č. 65/10 a pozemek p.č. 1164 tvořící zpevněnou obecní komunikaci procházející podél jihozápadní strany těchto pozemků v k.ú. Soběnice.
Jedná se o část pozemku p.č. 65/1 o výměře 410 m2, část pozemku p.č. 65/10 o výměře 55 m2 a pozemek p.č. 1164 o výměře 36 m2 tvořící v současné době zpevněnou obecní komunikaci podél jihozápadní strany těchto pozemků. tato komunikace tvoří přístup k bytovému domu č.p. 71 ve vlastnictví SBD Litoměřice a dále pak k rodinným domům č.p.1, č.p.69 a č.p.70 osazených na konci ulice. Tato plocha je v územním plánu vedená jako komunikace a tak bude i oceněna.
2. oddíl oceňuje zbylou část pozemku p.č. 65/10 tvořící plochu zeleně u bytového domu č.p. 71 v k.ú. Soběnice. Jedná se o část pozemku p.č. 65/1 o výměře 325 m2 a část pozemku p.č. 65/10 o výměře 304 m2 tvořící plochu k bytovému domu č.p.71 Soběnice. Pozemek p.č. 65/10 je parková plocha zeleně mezi bytovým domem a hlavní silnicí procházející obcí osazené do mírného východního svahu ukončeném zpevněnou plochou kolem bytového domu. Na této části pozemku jsou vedené inženýrské sítě a to vodovod a sloup ele.vedení včetně přípojek. Část pozemku p.č. 65/1 je umístěná mezi oplocenou zahradou u domu č.p. 54 a zpevněnou plochou kolem bytového domu po hranici s pozemkem p.č. 65/11. Převážná část plochy těchto pozemků mimo úzkého pásu podél silnice je územním plánem obce určená jako zastavitelná objekty bydlení a tak bude i oceněna.
3. oddíl oceňuje část pozemku p.č. 65/1 tvořící plochu stávající zahrady s přístavbou domu č.p. 54 tj. severozápadní roh tohoto pozemku v k.ú. Soběnice. Jedná se o část pozemku p.č. 65/1 o výměře 480 m2 tvořící plochu k rodinnému domu č.p.54. Tato část pozemku je oplocená a spolu s pozemkem p.č.st.28 tvoří jeden funkční celek k domu č.p.54. Na části pozemku je povolená přístavba domu, která vzhledem k nedořešeným právním vztahů pozemku p.č. 65/1 nebyl dosud kolaudovaná a není tak zapsaná v katastru nemovitostí. Celá oceňovaná plocha pozemku je územním plánem obce určená jako zastavitelná objekty bydlení a tak bude i oceněna.
4. oddíl oceňuje pozemky p.č.st. 115, p.č. 65/12 a část pozemku p.č. 65/1částečně zastavěné novostavbou tvořící přístavbu domu č.p. 62 kdy u části pozemku p.č. 65/1 se jedná o jeho západní část tvořící jeden funkční celek s přístavbou v k.ú. Soběnice. Jedná se o pozemek p.č.st. 115 o výměře 6 m2, pozemek p.č. 65/12 o výměře 154 m2 a část pozemku p.č. 65/1 o výměře 500 m2 tvořící plochu k objektu domu č.p.62. Tato část pozemků navazuje na pozemek p.č.st.32 s pozemkem p.č. 96/1 a pozemek p.č.st.28. K domu č.p.62 byla povolená přístavba domu postavená dnes na pozemcích p.č.96/1, p.č. 65/12, p.č.st.28 a p.č. 65/1, která vzhledem k nedořešeným právním vztahů pozemku p.č. 65/1 a p.č. 65/12 nebyla dosud kolaudovaná a není tak zapsaná v katastru nemovitostí. Část pozemků je územním plánem obce určená jako zastavitelná objekty bydlení a tak bude i oceněna a část pozemku p.č. 65/1 je nestavební s osazenou trafostanicí cca. uprostřed oddělené části pozemku p.č. 65/1 se sloupem ele.vedení a je využitelná pouze jako plocha k přístavbě domu s nevyužielnou plochou ochranného pásma trafostanice o výměře cca.350 m2.
5. oddíl oceňuje zbylou část pozemku p.č. 65/1 tvořící plochu zeleně u bytového domu č.p. 71 určenou územním pánem z převážné části k zastavění v k.ú. Soběnice. Jedná se o část pozemku p.č. 65/1 o výměře 1.070 m2 tvořící plochu mezi trafostanicí, bytovým domem č.p.71 a potokem procházejícím po východní části pozemku p.č. 65/1. Tato část pozemku je svažitá jihozápadním směrem, kdy východní část pozemku je tvořená menším údolím podél potoka s náletovým porostem. Celá oceňovaná plocha pozemku je územním plánem obce určená jako zastavitelná objekty bydlení a tak bude i oceněna.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Magdaléna Popková
Exekutorský úřad Liberec
Truhlářská 515/2a
Liberec
460 01
tel: 775 034 415
email: zde
dat. schránka: b5agg67 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě

Přijmout cookies