Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Pozemky (trvalý travní porost) v obci Kadov, k.ú. Kadov u Sněžného, okres Žďár nad Sázavou

115 333,-Kč

Vloženo: 27.4.2022 15:34 | Číslo dražby: 60454

Dražba začala 02.06.2022 13:00:00 Dražba skončila 02.06.2022 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 06176 / 19 - 195
Počáteční cena:
115 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
173 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Žďár nad Sázavou
Město:
Kadov
GPS souradnice:
49.630425068, 16.082816838
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného KOLOUCH Petr, č.p. 45, 592 11 Velká Losenice, IČ: 60666706, nar. 16.12.1974, proti povinnému MOTÝLOVÁ Helena, náměstí Jana Karafiáta 39/, 592 42 Jimramov, IČ: 74133268, nar. 3.5.1977, za účasti bývalého manžela KADLEC David, č.p 34, 592 03 Kadov, nar. 7.5.1977, zast. Mgr. Petr Šír, advokát, ev.č. 09868, č.p. 90, 592 03 Kadov, IČ: 66255881, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 6176/19-195.

Pozemky parcelní č. 42/1 a 211/6 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost se způsobem ochrany – chráněná krajinná oblast – II.-IV. Zóna, zemědělský půdní fond. Pozemek parcelní č. 42/1 o výměře 77 m2 má tvar přibližného písmene L a lemuje rodinný dům č.p. 34 na pozemku parcelní č. 29. Nachází se zde travnatá plocha. Přes tento pozemek vedou zároveň přípojky vody, kanalizace, plynu a elektřiny pro rodinný dům č.p. 34. Pozemek parcelní č. 211/6 navazuje na zahradu na pozemku parcelní č. 210/8, která je ve funkčním celku s rodinným domem č.p. 34. Má nepravidelný tvar, nachází se zde travnatá plocha. Na pozemku parcelní č. 211/6 se nachází nefunkční kopaná studna a dále funkční vrtaná studna o hloubce 30 m sloužící rodinnému domu č.p. 34. Pozemky jsou téměř rovinné.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.):
- věcné břemeno zřizování a provozování vedení na části pozemku (dle geom.plánu č. 131-N228/2007) právo umístění venkovního vedení NN včetně podpěrného bodu, oprávnění pro EG.D, a.s., IČ: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Smlouva o zřízení věcného břemen ze dne 19.12.2007
- věcné břemeno zřizování a provozování vedení na části pozemku (dle geom. plánu č. 156-N56/2011) umístění nového kabelového vedení NN, oprávnění pro EG.D, a.s., IČ: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 27.4.2011
- věcné břemeno zřizování a provozování vedení na části pozemku (dle geom. plánu č. 173-N291/2012) umístění nového kabelového vedení NN, oprávnění pro EG.D, a.s., IČ: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Smlouva o zřízení věcného břemen ze dne 20.2.2013

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38933602.06.2022 13:01:100,-Kč115 333,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 02.06.2022 v 13:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.389336
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 115 333,-Kč

Zveřejněno dne 02.06.2022 v 13:30:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies