Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Opakovaná dražba podílu 1/2 zahrady se zahradní chatkou

113 000,-Kč

Vloženo: 3.5.2022 15:02 | Číslo dražby: 60512

Dražba začala 15.06.2022 10:00:00 Dražba skončila 15.06.2022 11:10:38
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
101 EX 09969 / 11 - 366
Počáteční cena:
44 275,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
88 550,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Sokolov
Město:
Chodov
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Fotka
Termín prohlídky

Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Zájemci se s ní mohou individuálně seznámit. (Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku)

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je podíl 1/2 na zahradě s nezkolaudovanou zahradní chatkou. Výměra celého pozemku 257 m2 parc. č. 2259/14 kat. úz. Dolní Chodov, obec Chodov, okres Sokolov.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
Mgr. Daniel Vlček
Vrchlabská 28/17
Praha 9 - Kbely
197 00
email: zde
dat. schránka: ue8g86f odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Sdělení o dražbě

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 7
Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely
tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f

sděluje, že dne 15.6.2022 v 10:00 hod. bude zahájena elektronická dražba prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu www.exdrazby.cz.

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl v rozsahu ½ k celku na následujících nemovitostech se všemi součástmi a příslušenstvím (nezkolaudovaná zahrádkářská chata v rozsahu ½) k nim přináležejícím, které jsou draženy jako jeden celek (dále vše označováno též jako „nemovitost“), a to:

nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, na LV 5892, obec Chodov, katastrální území Dolní Chodov, okres Sokolov, a to:


Soudní exekutor sděluje, že ve lhůtě stanovené ve výroku XIII. dražební vyhlášky č.j. 101 EX 9969/11-80 ze dne 8.7.2013 nebylo nikým ve smyslu ustanovení § 336e odst. 3 o.s.ř. uplatněno předkupní právo.

Soudní exekutor dále sděluje, že na nemovitosti neváznou další věcná břemena nebo nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce.

Soudní exekutor dále sděluje, že ke dni konání dražby není soudnímu exekutorovi známo, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce.

Soudní exekutor dále sděluje, že kromě oprávněného přihlásili své pohledávky do dražby nemovitostí povinného ve smyslu ustanovení 336f o.s.ř. tito věřitelé:

- přihláška O.K.V. Leasing s.r.o., se sídlem Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou, 591 01, IČO: 63487063, doručena dne 22.3.2013

-přihláška Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22,
IČ 60193336, pr. zast. JUDr. Janou Kubištovou, CSc., advokátkou se sídlem AK Chase Pulman v.o.s., Trojská 69/112, 171 00 Praha 7 – Troja, doručena dne 3.4.2013

-přihláška APOLLO LEASING spol. s.r.o., se sídlem 301 00 Plzeň – O. Beníškové 1556/12, IČ: 61171603, doručena dne 15.7.2013

-přihláška HELP ONE s.r.o. IČ: 28762720, se sídlem Gočárova třída 1081, PSČ 500 02, pr. zast. Mgr. Pavlem Uhlířem, advokátem se sídlem Karla IV. 468, 500 02 Hradec Králové, doručena dne 17.7.2013

-přihláška JUDr. Ondřeje Mareše, LL.M., soudního exekutora, Exekutorský úřad Litoměřice, se sídlem Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, doručena dne 5.8.2013
Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39035415.06.2022 10:02:190,-Kč44 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:04:241 000,-Kč45 275,-Kč
Dražitel č.39035415.06.2022 10:05:141 000,-Kč46 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:06:011 000,-Kč47 275,-Kč
Dražitel č.39035415.06.2022 10:07:021 000,-Kč48 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:07:441 000,-Kč49 275,-Kč
Dražitel č.39035415.06.2022 10:08:011 000,-Kč50 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:08:221 000,-Kč51 275,-Kč
Dražitel č.39035415.06.2022 10:08:571 000,-Kč52 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:09:131 000,-Kč53 275,-Kč
Dražitel č.39035415.06.2022 10:09:471 000,-Kč54 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:10:331 000,-Kč55 275,-Kč
Dražitel č.39035415.06.2022 10:11:011 000,-Kč56 275,-Kč
Dražitel č.39030615.06.2022 10:11:091 000,-Kč57 275,-Kč
Dražitel č.39035415.06.2022 10:11:291 000,-Kč58 275,-Kč
Dražitel č.39030615.06.2022 10:11:361 000,-Kč59 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:11:471 000,-Kč60 275,-Kč
Dražitel č.39030615.06.2022 10:11:541 000,-Kč61 275,-Kč
Dražitel č.39035415.06.2022 10:12:121 000,-Kč62 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:12:201 000,-Kč63 275,-Kč
Dražitel č.38746915.06.2022 10:17:361 000,-Kč64 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:18:101 000,-Kč65 275,-Kč
Dražitel č.39050615.06.2022 10:29:231 000,-Kč66 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:29:421 000,-Kč67 275,-Kč
Dražitel č.38746915.06.2022 10:31:251 000,-Kč68 275,-Kč
Dražitel č.39067915.06.2022 10:34:351 000,-Kč69 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:39:391 000,-Kč70 275,-Kč
Dražitel č.39050615.06.2022 10:40:361 000,-Kč71 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:42:081 000,-Kč72 275,-Kč
Dražitel č.39050615.06.2022 10:43:241 000,-Kč73 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:43:411 000,-Kč74 275,-Kč
Dražitel č.38746915.06.2022 10:48:241 000,-Kč75 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:48:491 000,-Kč76 275,-Kč
Dražitel č.39050615.06.2022 10:49:561 000,-Kč77 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:50:051 000,-Kč78 275,-Kč
Dražitel č.38746915.06.2022 10:53:011 000,-Kč79 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:53:111 000,-Kč80 275,-Kč
Dražitel č.38746915.06.2022 10:53:261 000,-Kč81 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:53:441 000,-Kč82 275,-Kč
Dražitel č.38746915.06.2022 10:54:091 000,-Kč83 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:54:181 000,-Kč84 275,-Kč
Dražitel č.38746915.06.2022 10:54:331 000,-Kč85 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:54:501 000,-Kč86 275,-Kč
Dražitel č.38746915.06.2022 10:55:071 000,-Kč87 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:55:171 000,-Kč88 275,-Kč
Dražitel č.39032315.06.2022 10:55:421 000,-Kč89 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:55:501 000,-Kč90 275,-Kč
Dražitel č.38746915.06.2022 10:56:111 000,-Kč91 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:56:311 000,-Kč92 275,-Kč
Dražitel č.38746915.06.2022 10:58:451 000,-Kč93 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 10:58:561 000,-Kč94 275,-Kč
Dražitel č.38746915.06.2022 11:00:101 000,-Kč95 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 11:00:221 000,-Kč96 275,-Kč
Dražitel č.39050615.06.2022 11:00:381 000,-Kč97 275,-Kč
Dražitel č.38746915.06.2022 11:00:551 000,-Kč98 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 11:01:071 000,-Kč99 275,-Kč
Dražitel č.38746915.06.2022 11:02:311 000,-Kč100 275,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 11:02:461 000,-Kč101 275,-Kč
Dražitel č.38746915.06.2022 11:03:328 725,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 11:03:441 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.39050615.06.2022 11:05:251 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.39045415.06.2022 11:05:381 000,-Kč113 000,-Kč
Informace na konci dražby
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.06.2022 v 11:10:38

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.390454 - Jiří Ištok - Jana Kříže 918/20, Most, 434 01
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 113 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.06.2022 v 11:10:38


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies