Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

1/16 rodinného domu v obci Bojanovice, k.ú. Bojanovice u Znojma, okres Znojmo

65 500,-Kč

Vloženo: 5.5.2022 7:46 | Číslo dražby: 60524

Dražba začala 09.06.2022 13:00:00 Dražba skončila 09.06.2022 13:45:55
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 00081 / 04 - 247
Počáteční cena:
22 500,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
33 750,-Kč
Dražební jistota:
2 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Znojmo
Město:
Bojanovice
GPS souradnice:
48.966865943, 15.988647065
Podíl:
1/16
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Spálená 112/55, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 14500469, zast. Drtina Zdeněk, JUDr.,Ph.D., advokát, Husova tř. 1845/11, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 3, IČ: 66246971, nar. 18.1.1975, proti povinnému HONZ Antonín, č.p. 13, 671 53 Bojanovice, nar. 11.7.1973, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 81/04-247.

Jedná se o přízemní dům zděný zřejmě ze smíšeného zdiva, který navazuje na další sousední dům. Část, která byla vybudována k bydlení má půdorys tvaru L. Hlavní protáhlá část je zastřešena sedlovou střechou, menší, kolmo navazující část má střechu pultovou. Krytina střech je skládaná z pálených a betonových tašek. Klempířské konstrukce provedeny částečně z pozinkovaného plechu. Fasáda vápenocementová hladká, na jihozápadní stěně pouze hrubá. Okna dřevěná, kastlová, vstupní dveře dřevěné. Vstup do domu je řešen ze dvora přes verandu. Provedení dalších konstrukcí, úroveň vybavení a stav interiérových prostor nebylo možno zjistit.

Dle informací uvedených ve starším znaleckém posudku č. 2016-75-12 z roku 2012 je dispozice domu tvořena dvěma byty, a to 1+1 a 2+1 bez příslušenství, záchod pouze suchý.

Informace o stáří domu nejsou k dispozici, odhadem činí 80 až 100 let. Dle prohlídky z exteriéru není dům řádně udržován a jeví se jako značně zdevastovaný.

Příslušenství náležející k pozemku s domem, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření, tvoří již zmíněná hospodářská část, zděný chlívek ve špatném stavu, zděné oplocení dvora se vstupními dveřmi a vjezdovou bránou na dvůr, oplocení zahrádky za domem z ocelových rámů na betonové podezdívce, přípojka elektřiny provedená venkovním kabelem a zřejmě studna.

Pozemek p.č.st. 46 je částečně zastavěn rodinným domem a příslušenstvím, nezastavěnou část mezi uvedenými stavbami zaujímá dvorek ohraničený zděným oplocením a malou nezastavěnou část trojúhelníkového tvaru před částí jihozápadní stěny domu tvoří zahrádka, kde se nachází jeden ovocný strom, malý smrček a listnatý keř. Další vzrostlý strom se nachází i na dvorku.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Nebylo možné přesně zjistit technický stav domu a úroveň vybavení a provedení interiérových prostor a jednotlivých konstrukcí. Zpracovatel tak nepřebírá zodpovědnost za případné rozdíly a nedostatky v posudku vzniklé nesprávnými podklady a za rozdíly a nedostatky vzniklé v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel E.ON energie, a.s., IČ: 26078201, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, právně zast. Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem, IČ: 66254515, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 6.5.2022 pohledávky v celkové výši 169.280,53 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno, adresa pro doručování: Územní pracoviště ve Znojmě, nám. Svobody 8, 669 01 Znojmo, přihlásil dne 9.5.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 488,00 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 100,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Město Znojmo, IČ: 00293881, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, právně zast. Mgr. Filipem Lederem, advokátem, IČ: 66248272, Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno, přihlásil dne 13.5.2022 pohledávky v celkové výši 10.544,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00 IČ: 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Benešova 696/10, 659 14 Brno, přihlásil dne 26.5.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 108.555 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 460.159,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno, adresa pro doručování: Územní pracoviště ve Znojmě, nám. Svobody 8, 669 01 Znojmo, přihlásil dne 1.6.2022 pohledávky v celkové výši 100,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4 – Krč, právně zast. Mgr. Evou Vaškovou, advokátem, IČ: 73611263, se sídlem Opatovická 1659/4, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 3.6.2022 pohledávky v celkové výši 43.797,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká televize, IČ: 00027383, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 – Podolí, právně zast. JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem, IČ: 66212162, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, přihlásil dne 3.6.2022 pohledávky v celkové výši 5.510,51 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 125.060,70 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

Bylo prokázáno spoluvlastnické právo.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:01:070,-Kč22 500,-Kč
Dražitel č.38982509.06.2022 13:05:121 000,-Kč23 500,-Kč
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:05:520,-Kč23 500,-Kč
Dražitel č.38982509.06.2022 13:13:521 000,-Kč24 500,-Kč
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:16:270,-Kč24 500,-Kč
Dražitel č.38982509.06.2022 13:18:201 000,-Kč25 500,-Kč
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:18:380,-Kč25 500,-Kč
Dražitel č.38982509.06.2022 13:18:521 000,-Kč26 500,-Kč
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:19:150,-Kč26 500,-Kč
Dražitel č.38982509.06.2022 13:22:001 000,-Kč27 500,-Kč
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:22:200,-Kč27 500,-Kč
Dražitel č.38974509.06.2022 13:25:161 000,-Kč28 500,-Kč
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:25:300,-Kč28 500,-Kč
Dražitel č.38982509.06.2022 13:26:071 000,-Kč29 500,-Kč
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:26:300,-Kč29 500,-Kč
Dražitel č.38982509.06.2022 13:28:561 000,-Kč30 500,-Kč
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:29:200,-Kč30 500,-Kč
Dražitel č.38974509.06.2022 13:30:505 000,-Kč35 500,-Kč
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:31:210,-Kč35 500,-Kč
Dražitel č.38974509.06.2022 13:34:415 000,-Kč40 500,-Kč
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:35:110,-Kč40 500,-Kč
Dražitel č.38974509.06.2022 13:36:175 000,-Kč45 500,-Kč
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:36:310,-Kč45 500,-Kč
Dražitel č.38974509.06.2022 13:37:125 000,-Kč50 500,-Kč
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:37:290,-Kč50 500,-Kč
Dražitel č.38974509.06.2022 13:38:095 000,-Kč55 500,-Kč
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:38:290,-Kč55 500,-Kč
Dražitel č.38974509.06.2022 13:39:255 000,-Kč60 500,-Kč
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:39:460,-Kč60 500,-Kč
Dražitel č.38974509.06.2022 13:40:335 000,-Kč65 500,-Kč
Dražitel č.388891 (spoluvlastník)09.06.2022 13:40:550,-Kč65 500,-Kč
Informace na konci dražby
1. příklep byl udělen vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 09.06.2022 v 13:45:55

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.388891
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 65 500,-Kč

Zveřejněno dne 09.06.2022 v 13:45:55


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 10 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies