Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 13046 m2, Kaňovice u Luhačovic

205 000,-Kč

Vloženo: 5.5.2022 12:04 | Číslo dražby: 60530

Dražba začala 08.06.2022 09:00:00 Dražba skončila 08.06.2022 10:28:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
108 DD 00002 / 21 - 350B
Počáteční cena:
117 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
234 000,-Kč
Dražební jistota:
29 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Kaňovice
GPS souradnice:
49.096038089, 17.703016157
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit.Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem této dražby jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 350 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, pro obec Kaňovice, katastrální území Kaňovice u Luhačovic, a to:

-pozemek parc.č.633, o výměře 487 m2 – lesní pozemek,
-pozemek parc.č.944, o výměře 545 m2 – ostatní plocha,
-pozemek parc.č.980/5, o výměře 3418 m2 – lesní pozemek, -pozemek parc.č.980/8, o výměře 1682 m2 – lesní pozemek, -pozemek parc.č.1037/114, o výměře 1207 m2 – lesní pozemek,
-pozemek parc.č.1037/116, o výměře 2221 m2 – lesní pozemek, -pozemek parc.č.1281/24, o výměře 2258 m2 – lesní pozemek, -pozemek parc.č.1283/3, o výměře 951 m2 – ostatní plocha, -pozemek parc.č.1529/48, o výměře 277 m2 – lesní pozemek, včetně příslušenství a součástí.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
JUDr. Zdeněk Zítka
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: +420 378 229 711
email: zde
dat. schránka: rx7g88c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38995108.06.2022 09:03:130,-Kč117 000,-Kč
Dražitel č.38995108.06.2022 09:03:381 000,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.39007708.06.2022 09:44:171 000,-Kč119 000,-Kč
Dražitel č.38995108.06.2022 09:45:051 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.39007708.06.2022 09:49:361 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.38995108.06.2022 09:51:031 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.39007708.06.2022 09:55:081 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.38995108.06.2022 09:57:311 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.39007708.06.2022 09:59:431 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.38995108.06.2022 10:00:4420 000,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.39007708.06.2022 10:05:251 000,-Kč146 000,-Kč
Dražitel č.38995108.06.2022 10:06:0420 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.39007708.06.2022 10:10:301 000,-Kč167 000,-Kč
Dražitel č.38995108.06.2022 10:11:3535 000,-Kč202 000,-Kč
Dražitel č.39000508.06.2022 10:13:511 000,-Kč203 000,-Kč
Dražitel č.39007708.06.2022 10:18:041 000,-Kč204 000,-Kč
Dražitel č.39000508.06.2022 10:23:001 000,-Kč205 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 08.06.2022 v 10:28:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.390005
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 205 000,-Kč

Zveřejněno dne 08.06.2022 v 10:28:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies