Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Buškovice, podíl 1/2

415 000,-Kč

Vloženo: 5.5.2022 13:02 | Číslo dražby: 60533

Dražba začala 08.06.2022 12:30:00 Dražba skončila 08.06.2022 13:15:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
108 EX 00436 / 11 - 385
Počáteční cena:
415 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
623 000,-Kč
Dražební jistota:
104 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Louny
Město:
Podbořany
GPS souradnice:
50.222789596, 13.374739379
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem zapsaným na listu vlastnictví č. 75 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro obec Podbořany a katastrální území Buškovice, a to:

pozemku St.39/1, o výměře 630 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt bydlení č.p.150, část obce Buškovice, na St.39/1, -pozemku parc.č.33, o výměře 338 m2 – zahrada

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl k samostatně stojícímu, nepodsklepenému, přízemnímu rodinnému domu s volným půdním prostorem. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených
tašek. Střecha je opatřena komínem. Okna jsou dřevěná dvojitá. K domu patří oplocená zahrada.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
JUDr. Zdeněk Zítka
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: +420 378 229 711
email: zde
dat. schránka: rx7g88c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies