Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům, Terešov, podíl 7/8

1 200 000,-Kč

Vloženo: 10.5.2022 9:14 | Číslo dražby: 60556

Dražba začala 28.06.2022 10:00:00 Dražba skončila 28.06.2022 11:21:32
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
174 EX 50002 / 22 - 6
Počáteční cena:
900 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 195 307,-Kč
Dražební jistota:
90 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Rokycany
Město:
Terešov
Podíl:
7/8
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o ocenění spoluvlastnických podílů na souboru nemovitých věcí zapsaných na dvou listech
vlastnictví (dále jen LV), které tvoří dohromady funkční celek využívaný k bydlení, a to pozemků
zapsaných na LV č. 353 a staveb zapsaných na LV č. 15. Příslušenství nemovitých věcí je
identifikováno výše.
Předmět ocenění se nachází v intravilánu části obce Bílá Skála - jedná se o nesrostlé území s obcí
Terešov. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Terešov je ve vzdálenosti 2,6
km, do Plzně je vzdálenost cca 27 km. Přístup ke stavbám je možný přes dvě vjezdové brány
a branku, oplocení je provedeno vč. zahrady.
1) LV č. 353
Pozemky jsou rovinatého terénu. Přístup je možný z místní komunikace přes dvě vjezdové brány
a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady. Na pozemku parc.č. St. 178 je postaven rodinný
dům č.p. 20 (zapsáno na LV č. 15), dále na pozemku parc.č. St. 106 je postavena hospodářská stavba
(zapsáno na LV č. 15), další stavbou je kůlna na pozemku parc.č. 371. Tyto stavby, stejně jako jejich
příslušenství, které se nachází na pozemcích parc.č. St. 106, St. 178 a 371, jsou oceněny v rámci
LV č. 15. Předmětem ocenění LV č. 353 jsou pouze výše zmíněné pozemky a rostlinstvo.
2) LV č. 15
Rodinný dům č.p. 20 je půdorysně postaven ve tvaru písmene "T", je samostatně stojící, situovaný na
rovinatém terénu. Přístup k hl. vstupu do domu je po dvouramenném nekrytém venkovním schodišti.
Vedle domu je hospodářská stavba, která navazuje na sousední objekt. Dále je v zadní části zahrady
kůlna. Příslušenství k rodinnému domu tvoří venkovní úpravy (zpevněné plochy, venkovní schody,
oplocení, vjezdová brána a branka), inženýrské sítě, septik a studna.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-západ
Mgr. Dušan Šnaider
Evropská 663/132
Praha 6
160 00
tel: 277 002 185
email: zde
dat. schránka: m74c9a7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39146228.06.2022 10:51:080,-Kč900 000,-Kč
Dražitel č.39128628.06.2022 10:56:3110 000,-Kč910 000,-Kč
Dražitel č.39146228.06.2022 10:56:5310 000,-Kč920 000,-Kč
Dražitel č.39129928.06.2022 10:57:5610 000,-Kč930 000,-Kč
Dražitel č.38867428.06.2022 10:58:3610 000,-Kč940 000,-Kč
Dražitel č.39129928.06.2022 10:59:0010 000,-Kč950 000,-Kč
Dražitel č.39146228.06.2022 10:59:1050 000,-Kč1 000 000,-Kč
Dražitel č.38867428.06.2022 10:59:4710 000,-Kč1 010 000,-Kč
Dražitel č.39146228.06.2022 11:01:3010 000,-Kč1 020 000,-Kč
Dražitel č.38867428.06.2022 11:02:5710 000,-Kč1 030 000,-Kč
Dražitel č.39128628.06.2022 11:05:2210 000,-Kč1 040 000,-Kč
Dražitel č.39146228.06.2022 11:05:3110 000,-Kč1 050 000,-Kč
Dražitel č.38867428.06.2022 11:08:4110 000,-Kč1 060 000,-Kč
Dražitel č.39146228.06.2022 11:09:0010 000,-Kč1 070 000,-Kč
Dražitel č.38867428.06.2022 11:10:3710 000,-Kč1 080 000,-Kč
Dražitel č.39146228.06.2022 11:11:4820 000,-Kč1 100 000,-Kč
Dražitel č.38867428.06.2022 11:13:3810 000,-Kč1 110 000,-Kč
Dražitel č.39146228.06.2022 11:13:5310 000,-Kč1 120 000,-Kč
Dražitel č.38867428.06.2022 11:15:5910 000,-Kč1 130 000,-Kč
Dražitel č.39146228.06.2022 11:16:3270 000,-Kč1 200 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 28.06.2022 v 11:21:32

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.391462
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 200 000,-Kč

Zveřejněno dne 28.06.2022 v 11:21:32


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies