Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Byty

Byt 2+1, Kosmová, 58,3m2, podíl 1/5

150 000,-Kč

Vloženo: 11.5.2022 13:51 | Číslo dražby: 60574

Dražba začala 14.06.2022 13:00:00 Dražba skončila 14.06.2022 14:13:31
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 13560 / 13 - 873
Počáteční cena:
80 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
120 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Město:
Toužim
GPS souradnice:
50.037878, 12.975502
Podíl:
1/5
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

nepořádá se

Popis předmětu dražby

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 15 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody, komíny a bleskosvod. Klempíře jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Parkování je možné před domem.

Oceňovaná jednotka č. 38/2 se nachází v budově č.p. 38 v 1. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, sklepa, spíže, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Orientace místností je na sever, jih a západ.

Dispoziční řešení jednotky:
kuchyň 8,7 m2
pokoj 22,5 m2
pokoj 13,9 m2
spíž 0,6 m2
předsíň 5,2 m2
koupelna 3,0 m2
WC 1,3 m2
sklep 3,1 m2
celkem 58,3 m2

Užitná plocha jednotky je 58,3 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 49 stojí bytový dům s č.p. 38. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 465 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1507/3 ve vlastnickém právu města Toužim.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ohledání bylo provedeno dne 22.3.2022 bez účasti povinného. Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39026714.06.2022 13:00:350,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.39034314.06.2022 13:06:392 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.39026714.06.2022 13:16:052 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.39034314.06.2022 13:19:362 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.39026714.06.2022 13:21:172 000,-Kč88 000,-Kč
Dražitel č.38811514.06.2022 13:51:402 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.39026714.06.2022 13:52:122 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.38811514.06.2022 13:53:142 000,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.39034314.06.2022 13:55:072 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.39026714.06.2022 13:55:192 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.38811514.06.2022 13:56:182 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.39034314.06.2022 13:57:182 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.38811514.06.2022 13:57:382 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.39026714.06.2022 13:58:192 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.38811514.06.2022 13:59:232 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.39026714.06.2022 13:59:402 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.38811514.06.2022 14:01:102 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.39034314.06.2022 14:02:032 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.38811514.06.2022 14:02:232 000,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.39026714.06.2022 14:03:112 000,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.38811514.06.2022 14:04:222 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.39034314.06.2022 14:06:092 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.38811514.06.2022 14:08:3128 000,-Kč150 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.06.2022 v 14:13:31

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.388115
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 150 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.06.2022 v 14:13:31

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies