Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 2996 m2, Bílovice u Uherského Hradiště, podíl 5/30

15 500,-Kč

Vloženo: 13.5.2022 9:02 | Číslo dražby: 60590

Dražba začala 16.06.2022 10:00:00 Dražba skončila 16.06.2022 11:07:58
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
185 EX 02177 / 08 - 246
Počáteční cena:
13 500,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
27 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Uherské Hradiště
Město:
Bílovice
GPS souradnice:
49.092036617, 17.565347616
Podíl:
5/30
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
Nemovité věci ve vlastnictví povinného zapsané v katastru nemovitostí věcí pro okres Uherské Hradiště, obec Bílovice
a katastrální území Bílovice u Uherského Hradiště na listu vlastnictví č. 296, podílem 5/30, a to:

-parc.č. 894 orná půda o výměře 1054
-parc.č. 915 orná půda o výměře 960
-parc.č. 916 orná půda o výměře 982
Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Jsou zemědělského charakteru a jsou takto i využívané. S jiným využitím se nepočítá.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Svatopluk Šůstek
Pavelčákova 441/14
Olomouc
77900
tel: 730 895 831
email: zde
dat. schránka: pyz4snu odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39077016.06.2022 10:54:310,-Kč13 500,-Kč
Dražitel č.38981816.06.2022 10:59:271 000,-Kč14 500,-Kč
Dražitel č.39077016.06.2022 11:02:581 000,-Kč15 500,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.06.2022 v 11:07:58

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.390770
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 15 500,-Kč

Zveřejněno dne 16.06.2022 v 11:07:58


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 1 hodina, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies