Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Opakovaná dražba podílu 1/3 pozemku jehož součástí je stavba bydlení

320 000,-Kč

Vloženo: 13.5.2022 10:47 | Číslo dražby: 60594

Dražba začala 13.07.2022 10:00:00 Dražba skončila 13.07.2022 11:13:24
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
101 EX 14225 / 12 - 397
Počáteční cena:
157 500,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
315 000,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Město:
Bochov
Podíl:
1/3
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální podíl 1/3 pozemku zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba řadového domu k bydlení v obci Bochov. Pozemek parc. č. St. 136 katastrální území Bochov má výměru 544m2.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
Mgr. Daniel Vlček
Vrchlabská 28/17
Praha 9 - Kbely
197 00
email: zde
dat. schránka: ue8g86f odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Sdělení o dražbě

sděluje, že dne 13.7.2022 v 10:00 hod. bude zahájena elektronická dražba prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu www.exdrazby.cz.

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/3 k celku na následujících nemovitých věcech se všemi součástmi a příslušenstvím (oplocení, kolna a garáž) k nim přináležejícím, které jsou draženy jako jeden celek, a to:

nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV 611, obec Bochov, katastrální území Bochov, okres Karlovy Vary.

Soudní exekutor sděluje, že ve lhůtě stanovené ve výroku XIII. dražební vyhlášky č.j. 101 EX 14225/12 ze dne 23.7.2017 nebylo nikým ve smyslu ustanovení § 336e odst. 3 o.s.ř. uplatněno předkupní právo.

Soudní exekutor dále sděluje, že na nemovitosti neváznou další věcná břemena nebo nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce.

Soudní exekutor dále sděluje, že ke dni konání dražby není soudnímu exekutorovi známo, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce.

Soudní exekutor dále sděluje, že kromě oprávněného přihlásili své pohledávky do dražby nemovitostí povinného ve smyslu ustanovení 336f o.s.ř. tito věřitelé:

- přihláška JUDr. Dalimila Miky, LL.M., soudního exekutora, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, doručena dne 26.7.2017, doplněna dne 25.8.2017

- přihláška ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433, pr. zast. JUDr. Danielem Volopichem, advokátem se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň, doručena dne 22.8.2017

- přihláška innogy energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209, pr. zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Rubešova 162/8, 120 00 Praha 2, doručena dne 22.8.2017

- přihláška Mgr. Davida Koncze, soudního exekutora, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26.dubna, 350 02 Cheb, doručena dne 4.9.2017

- přihláška YOLT Services s.r.o., se sídlem Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2, IČ: 29268516, doručena dne 13.9.2017
Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39239213.07.2022 10:01:180,-Kč157 500,-Kč
Dražitel č.39215713.07.2022 10:16:141 000,-Kč158 500,-Kč
Dražitel č.39220013.07.2022 10:34:121 000,-Kč159 500,-Kč
Dražitel č.39222913.07.2022 10:40:5320 000,-Kč179 500,-Kč
Dražitel č.39215713.07.2022 10:41:431 000,-Kč180 500,-Kč
Dražitel č.39230613.07.2022 10:46:531 000,-Kč181 500,-Kč
Dražitel č.39209513.07.2022 10:47:231 000,-Kč182 500,-Kč
Dražitel č.39230613.07.2022 10:52:2217 500,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.38827813.07.2022 10:54:411 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.39239213.07.2022 10:57:311 000,-Kč202 000,-Kč
Dražitel č.39220013.07.2022 10:58:341 000,-Kč203 000,-Kč
Dražitel č.39230613.07.2022 10:58:398 000,-Kč211 000,-Kč
Dražitel č.39239213.07.2022 10:58:5417 000,-Kč228 000,-Kč
Dražitel č.39220013.07.2022 10:59:2325 555,-Kč253 555,-Kč
Dražitel č.39220013.07.2022 10:59:392 222,-Kč255 777,-Kč
Dražitel č.39220013.07.2022 10:59:593 333,-Kč259 110,-Kč
Dražitel č.39162113.07.2022 11:01:331 000,-Kč260 110,-Kč
Dražitel č.39230613.07.2022 11:01:549 890,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.39220013.07.2022 11:06:3014 399,-Kč284 399,-Kč
Dražitel č.39230613.07.2022 11:07:0516 000,-Kč300 399,-Kč
Dražitel č.39222913.07.2022 11:07:4810 000,-Kč310 399,-Kč
Dražitel č.39230613.07.2022 11:08:249 601,-Kč320 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Sdělení o příklepu

Příklep byl udělen dražiteli č. 392306Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 13.07.2022 v 11:13:24

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.392306 - SUOPELOS s.r.o. - Tyršova 885/24, Ostrava, 702 00
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 320 000,-Kč

Zveřejněno dne 13.07.2022 v 11:13:24


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies