Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
7/14 pozemků (ostatní plocha, trvalý travní porost) v obci Karolinka, okres Vsetín

200 000,-Kč

Vloženo: 13.5.2022 12:32 | Číslo dražby: 60595

Dražba začala 16.06.2022 13:00:00 Dražba skončila 16.06.2022 13:51:10
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 DD 00005 / 22 - 10
Počáteční cena:
100 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
100 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Vsetín
Město:
Karolinka
GPS souradnice:
49.343101651, 18.250938074
Podíl:
7/14
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 42/106, Brno, v právní věci dobrovolné dražby sp.zn. 030 DD 5/22 zahájené na návrh Ing. Oldřicha Fabiána, Pod Bečevnou 129, Vsetín, 755 01, IČ: 67305059, likvidátora družstva Zemědělské družstvo v Novém Hrozenkově "v likvidaci", Nový Hrozenkov, okres Vsetín, IČ: 00151157, nařídil dražbu nemovitých věcí uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 DD 5/22-10.

Jedná se o pozemky situované mimo souvisle zastavěnou část města, nedaleko vodní nádrže Karolinka, pozemky leží v rozsáhlém chráněném území. Jedná se o zemědělské pozemky a ostatní plochy, částečně s trvalými porosty.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38894016.06.2022 13:02:290,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.38858616.06.2022 13:04:201 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:04:401 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.39022816.06.2022 13:06:241 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:07:301 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.39040116.06.2022 13:09:156 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:11:161 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.39022816.06.2022 13:12:449 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:16:021 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.39040116.06.2022 13:18:564 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:20:071 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.39022816.06.2022 13:23:591 000,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:24:191 000,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.39022816.06.2022 13:26:361 000,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:27:271 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.39022816.06.2022 13:28:231 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.39040116.06.2022 13:28:285 000,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.38837216.06.2022 13:28:451 000,-Kč137 000,-Kč
Dražitel č.39040116.06.2022 13:28:581 000,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.38837216.06.2022 13:29:101 000,-Kč139 000,-Kč
Dražitel č.39040116.06.2022 13:29:221 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.38837216.06.2022 13:29:321 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.39040116.06.2022 13:29:474 000,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.38837216.06.2022 13:30:001 000,-Kč146 000,-Kč
Dražitel č.39040116.06.2022 13:30:111 000,-Kč147 000,-Kč
Dražitel č.38858616.06.2022 13:30:251 000,-Kč148 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:30:572 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.39022816.06.2022 13:31:2210 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.39040116.06.2022 13:31:441 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:31:591 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.39040116.06.2022 13:32:141 000,-Kč163 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:32:301 000,-Kč164 000,-Kč
Dražitel č.39040116.06.2022 13:32:526 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:33:141 000,-Kč171 000,-Kč
Dražitel č.39040116.06.2022 13:33:421 000,-Kč172 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:34:051 000,-Kč173 000,-Kč
Dražitel č.39040116.06.2022 13:34:322 000,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:34:571 000,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.39040116.06.2022 13:36:024 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:36:321 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.39022816.06.2022 13:38:431 000,-Kč182 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:39:511 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.39022816.06.2022 13:40:221 000,-Kč184 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:40:461 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.39022816.06.2022 13:42:101 000,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:42:582 000,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.39022816.06.2022 13:43:252 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:44:311 000,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.39022816.06.2022 13:46:101 000,-Kč192 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:48:071 000,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.39022816.06.2022 13:48:351 000,-Kč194 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:49:111 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.39022816.06.2022 13:49:251 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:49:451 000,-Kč197 000,-Kč
Dražitel č.39022816.06.2022 13:50:571 000,-Kč198 000,-Kč
Dražitel č.38894016.06.2022 13:55:471 000,-Kč199 000,-Kč
Dražitel č.39022816.06.2022 13:56:081 000,-Kč200 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.06.2022 v 13:51:10

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.390228
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 200 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.06.2022 v 13:51:10

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies