Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 3538 m2, Strání, podíl 2/3

59 000,-Kč

Vloženo: 13.5.2022 13:13 | Číslo dražby: 60596

Dražba začala 20.06.2022 11:00:00 Dražba skončila 20.06.2022 13:14:59
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
164 EX 05562 / 15 - 128
Počáteční cena:
28 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
42 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Uherské Hradiště
Město:
Strání
Podíl:
2/3
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Dražené pozemky se nacházejí cca 300 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Strání.
Jedná se o sousedící zemědělské pozemky tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí jsou pozemky
vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 3 538 m2. Pozemky jsou na jihozápadní
straně ohraničené nezpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou svažité k jihozápadní
straně. V době vyhotovení znaleckého posudku byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům
vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 14699, který je ve vlastnictví obce Strání.
Mezi draženými pozemky a nezpevněnou cestou se nachází úzký pás keřových a listnatých porostů.
Pozemky se nacházejí v CHKO Bílé Karpaty.
Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Věcná břemena nebyla zjištěna.
Možný pronájem dražených pozemků byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Obecní
úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39089920.06.2022 11:06:480,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.39022920.06.2022 11:32:241 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.38931920.06.2022 11:34:521 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.39022920.06.2022 11:45:311 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.38995920.06.2022 12:39:551 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.39096320.06.2022 12:48:561 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.39022920.06.2022 12:56:471 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.39096320.06.2022 12:57:421 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.39089920.06.2022 12:57:581 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.39022920.06.2022 12:58:231 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.39047720.06.2022 12:59:158 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.39047720.06.2022 13:00:101 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.39022920.06.2022 13:00:411 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.39096320.06.2022 13:02:231 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.39022920.06.2022 13:02:361 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.39096320.06.2022 13:05:221 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.39022920.06.2022 13:05:383 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.39047720.06.2022 13:09:596 000,-Kč59 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.06.2022 v 13:14:59

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.390477
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 59 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.06.2022 v 13:14:59

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Usnesení o udělení příklepu se zveřejní způsobem neumožňujícím identifikaci vydražitele.


Přijmout cookies