Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

1/2 pozemku (zahrada) v obci Rousínov, k.ú. Rousínov u Vyškova, okres Vyškov

60 000,-Kč

Vloženo: 13.5.2022 13:12 | Číslo dražby: 60597

Dražba začala 16.06.2022 13:00:00 Dražba skončila 16.06.2022 14:27:08
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 14591 / 16 - 173
Počáteční cena:
20 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
30 000,-Kč
Dražební jistota:
2 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Vyškov
Město:
Rousínov
GPS souradnice:
49.198419062, 16.884946618
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Česká kancelář pojistitelů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha – Krč, IČ: 70099618, zast. Mgr. Zuzana Kyovská, advokátka, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 71346490, proti povinnému KOUTNÁ Květoslava, Albrechtova 587/16, 682 01 Vyškov – Vyškov-Předměstí, nar. 3.5.1956, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 14591/16-173.

Oceňovaný pozemek se nachází v jižní zastavěné části města Rousínov. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 125 m2. Pozemek je na jižní a východní straně ohraničený plotem a na západní straně zděnou stavbou. V době oceňování byl rovinný pozemek využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes okolní pozemky cizích vlastníků.

Přípojky IS nebyly zjištěny. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšeně obytná – venkovská. Příslušenstvím nemovité věci je část oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39074616.06.2022 13:01:060,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.38981616.06.2022 13:01:261 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 13:02:261 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.39074616.06.2022 13:02:391 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 13:03:061 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.39074616.06.2022 13:03:541 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 13:08:271 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.38870816.06.2022 13:16:181 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 13:28:041 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.38981616.06.2022 13:29:021 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 13:29:081 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.38981616.06.2022 13:29:321 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 13:29:361 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.38981616.06.2022 13:34:091 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 13:34:121 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.38981616.06.2022 13:39:021 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 13:40:581 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.38981616.06.2022 13:43:325 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 13:44:011 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.38981616.06.2022 13:47:391 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 13:48:231 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.38981616.06.2022 13:52:471 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 13:54:211 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.38981616.06.2022 13:57:221 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 13:58:251 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.38981616.06.2022 13:59:051 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 14:00:311 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.38981616.06.2022 14:02:251 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 14:04:011 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.38981616.06.2022 14:04:331 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 14:08:341 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.38981616.06.2022 14:09:291 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 14:13:201 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.38981616.06.2022 14:15:121 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 14:17:261 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.38981616.06.2022 14:18:151 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.39065216.06.2022 14:22:081 000,-Kč60 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.06.2022 v 14:27:08

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.390652
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 60 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.06.2022 v 14:27:08

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies