Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 1/2 rodinného domu a pozemku v k.ú. Horní Brusnice

1 000 000,-Kč

Vloženo: 17.5.2022 10:34 | Číslo dražby: 60608

Dražba začala 24.06.2022 09:00:00 Dražba skončila 24.06.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00026 / 22
Počáteční cena:
1 000 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 190 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Trutnov
Město:
Horní Brusnice
GPS souradnice:
50.471476875, 15.689457021
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 1/2 rodinného domu a pozemku v k.ú. Horní Brusnice

RD Horní Brusnice č.p. 111 je dům samostatně stojící, pravděpodobně nepodsklepený se sedlovou střechou, s jedním nadzemním podlažím a s obytným podkrovím. Půdorys je přibližně obdélníkového tvaru. Uliční fasáda je orientována k severu, vstup k domu je z obecního pozemku ze severní strany. Součástí rodinného domu je dřevěná stodola, který je konstrukčně spojena se stavbou obytnou. Užitná plocha je uvažována bez této hospodářské části.

Součástí LV 130 jsou také pozemky zahrady parc.č. 246/1, 246/3, 246/4, 247. Pozemky jsou 246/1 a 246/3 jsou ve funkčním celku s domem a pozemek parc.č. 247 a 246/4 jsou od od nich odděleny parcelou číslo 2406/2, na kterém se nachází vodní tok, se kterým hospodaří povodí Labe.

Nebylo možné s určitostí zjistit, na jaké inženýrské sítě je dům napojen. Předpokládá se připojení k elektrické síti, zemnímu plynu a vodovodu. Kanalizace je pravděpodobně svedena do jímky.
Vnitřní vybavení domu je průměrné až podprůměrné.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies