Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

id. 5/12 rodinného domu, pozemků s příslušenstvím v k.ú. Kostelec u Stříbra

700 000,-Kč

Vloženo: 18.5.2022 15:51 | Číslo dražby: 60628

Dražba začala 27.06.2022 09:00:00 Dražba skončila 27.06.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00022 / 22
Počáteční cena:
700 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
850 000,-Kč
Dražební jistota:
40 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Tachov
Město:
Kostelec
GPS souradnice:
49.677787576, 13.027482162
Podíl:
5/12
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 5/12 rodinného domu, pozemků s příslušenstvím v k.ú. Kostelec u Stříbra

Dům č.p. 78 je samostatně stojící, nepodsklepený, s 1 nadzemním podlažím, se sedlovou střechou bez obytného podkroví, půdorys je do tvaru L. Uliční fasáda je orientována k jihovýchodu, vstup do domu je ze dvora do zádveří. Ve dvoře proti domu stojí další stavba - pravděpodobně výměnek. Výměnek je samostatně stojící, nepodsklepený, s 1 nadzemním podlažím, se sedlovou střechou bez obytného podkroví, půdorys je obdélníkový. Dům je napojen na elektřinu a veřejný vodovod. Kanalizace je pravděpodobně svedena do jímky. Je možné připojení na veřejnou kanalizaci a zemní plyn.
Příslušenství: stodola, vedlejší stavba a venkovní úpravy (zpevněné plochy z betonové, plot z drátěného pletiva, plot dřevěný laťový). Za domem stojí stodola, na výměnek navazuje nízká zděná vedlejší stavba - stavby jsou v podprůměrném stavebně technickém stavu se zanedbanou údržbou.
Dvůr je z malé části zpevněný, zahrada je zatravněná, neudržovaná, z části oplocená. Pozemek je mírně sklonitý k severu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies