Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Ostatní

Garáž, Beroun, podíl 1/2

90 167,-Kč

Vloženo: 25.5.2022 13:30 | Číslo dražby: 60653

Dražba začala 27.06.2022 11:00:00 Dražba skončila 27.06.2022 13:01:26
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
164 EX 01325 / 22 - 7(D)
Počáteční cena:
90 167,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
135 250,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Beroun
Město:
Beroun
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Garáž bez čp./če situovaná na pozemku parc.č. st. 5064 včetně uvedeného pozemku je řadovou přízemní garáží krajní, situovaná v souvislé zástavbě řadových garáží v okrajové lokalitě obce Beroun – Na Máchovně. Stáří stavby není dokladováno, dle zjištění garáže z konce sedmdesátých let minulého století. V místě souvislá zástavba blokových řadových přízemních garáží. Objekt přízemní, vrata plechová dvoukřídlá, el. světelná, k datu místního šetření odpojená, na podlaze beton, klempířské konstrukce plech, krytina živice. Okno není, pouze prosvětlení luxfery. Stavebně technický stav odpovídá stáří stavby, použitým materiálům a skutečnosti, že objekt je dlouhodobě neudržován. V zadní části výrazně vzlínající vlhkost. Volně jsou v zadní části taženy el. kabely, skrz stěnu dále pokračující do vedlejší garáže. Pravděpodobně takto provedeno napojení el. dalších garáží.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Usnesení - předkupní právo

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39133327.06.2022 12:15:570,-Kč90 167,-Kč
Dražitel č.389357 (spoluvlastník)27.06.2022 12:56:260,-Kč90 167,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 27.06.2022 v 13:01:26

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.389357
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 90 167,-Kč

Zveřejněno dne 27.06.2022 v 13:01:26

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Usnesení o udělení příklepu se zveřejní způsobem neumožňujícím identifikaci vydražitele.


Přijmout cookies