Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na rodinném domě v obci Martiněves, okr. Litoměřice

249 333,-Kč

Vloženo: 27.5.2022 8:22 | Číslo dražby: 60660

Dražba začala 12.07.2022 11:00:00 Dražba skončila 12.07.2022 13:00:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
220 EX 07080 / 21 - 95
Počáteční cena:
249 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
374 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Martiněves
GPS souradnice:
50.374094295, 14.151702953
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na nemovitých věcech zapsaných na LV 146, kat. území Martiněves u Libochovic, obec Martiněves, okres Litoměřice.
-parc.č.146 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 418 m2,součástí je stavba č.p. 64 rod.dům.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšené zdi s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je umístěn v nepravidelném tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Martiněves, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Pohořice 64, 411 19 Martiněves - Pohořice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží ve sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, v části nezpevněné komunikace, na pozemku p.č. 1516/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Martiněves, Pohořice 24, 411 19 Martiněves.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení (nerozvedeno do RD, pouze HUP na RD).Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s podstandardním sociálním zařízením.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 266032031
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39222812.07.2022 11:31:250,-Kč249 333,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 12.07.2022 v 13:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.392228
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 249 333,-Kč

Zveřejněno dne 12.07.2022 v 13:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies