Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Pozemek o velikosti 1392 m2, Prosíčka

1 500 334,-Kč

Vloženo: 27.5.2022 9:01 | Číslo dražby: 60661

Dražba začala 28.06.2022 10:00:00 Dražba skončila 28.06.2022 11:02:08
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
050 EX 05337 / 13 - 140
Počáteční cena:
233 334,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
350 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Havlíčkův Brod
Město:
Prosíčka
GPS souradnice:
49.727455893, 15.322520479
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovitosti a jejich příslušenství:
-parc.č. 368/1 zahrada o výměře 562 m2
-parc.č. 369 zahrada o výměře 830 m2

Vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Prosíčka a katastrální území Prosíčka na listu vlastnictví č. 157

Pozemky p.č. 368/1 a 369 jsou vedeny v druhém pozemku zahrada a jsou i takto reálně využívány.pPzemky jsou zatravněné s občasným porostem především jehličnatých stromů (smrk, zerav) a udržované sečením.

Dřevěný tyčový plot-silně poškozený, neudržovaný, částečně nefunkční na ocelové sloupky. Tvoří oplocení v zadní části parcely p.č. 369 a tím i celého areálu zahrad přiléhající ke stavení č.e. 1 situovaného na parcele p.č.st. 17 a vedené jako stavba pro rodinnou rekreaci a trvale neužívanou.
Celodřevěný přístřešek je umístěn na parcele p.č. 369 v zadní části u plotu. Objekt je krytý pultovou stříškou tvořenou ocelovým vlnitým plechem. Plocha 3x 2,50 = 7,5 m²
Dřevěná trámová konstrukce postavena na betonovém základě na parcele p.č. 369. V době prohlídky byl tento skelet objektu kryty poničenými plastovými foliemi. Plošná výměra betonové desky. Plocha 6,00 x 1060 m²
Rekreační objekt s venkovním krbem je situován na pozemku p.č. 368/1 v jejím rohu 9,50 x 8,90 = 84,55 m².
Hranice pozemků p.č. 368/1 a 369 nejsou fyzicky vytyčeny. Jejich plocha byla prověřována porovnáním s údaji získanými z katastrálních map, leteckých snímků a prohlídkou na místě.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Havlíčkův Brod
Mgr. Stanislav Molák
Bělohradská 299
Havlíčkův Brod
580 01
tel: 569 420 480
email: zde
dat. schránka: 4w6g8q5 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39138728.06.2022 10:00:510,-Kč233 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:07:401 000,-Kč234 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:11:201 000,-Kč235 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:11:331 000,-Kč236 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:13:381 000,-Kč237 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:13:401 000,-Kč238 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:14:521 000,-Kč239 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:15:4110 000,-Kč249 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:16:571 000,-Kč250 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:17:1710 000,-Kč260 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:18:471 000,-Kč261 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:19:1220 000,-Kč281 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:20:581 000,-Kč282 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:21:2020 000,-Kč302 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:23:281 000,-Kč303 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:23:5120 000,-Kč323 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:24:245 000,-Kč328 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:25:1920 000,-Kč348 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:26:365 000,-Kč353 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:27:0320 000,-Kč373 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:28:035 000,-Kč378 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:28:1920 000,-Kč398 334,-Kč
Dražitel č.38964528.06.2022 10:28:481 000,-Kč399 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:29:1620 000,-Kč419 334,-Kč
Dražitel č.39021128.06.2022 10:30:215 000,-Kč424 334,-Kč
Dražitel č.38964528.06.2022 10:30:361 000,-Kč425 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:30:4320 000,-Kč445 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:31:105 000,-Kč450 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:31:2420 000,-Kč470 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:31:595 000,-Kč475 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:32:1620 000,-Kč495 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:33:335 000,-Kč500 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:33:5320 000,-Kč520 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:34:355 000,-Kč525 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:35:041 000,-Kč526 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:35:545 000,-Kč531 334,-Kč
Dražitel č.39138728.06.2022 10:36:331 000,-Kč532 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:37:155 000,-Kč537 334,-Kč
Dražitel č.39021128.06.2022 10:37:2120 000,-Kč557 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:38:445 000,-Kč562 334,-Kč
Dražitel č.39138628.06.2022 10:40:0050 000,-Kč612 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:41:065 000,-Kč617 334,-Kč
Dražitel č.39021128.06.2022 10:44:5020 000,-Kč637 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:45:565 000,-Kč642 334,-Kč
Dražitel č.39021128.06.2022 10:47:03100 000,-Kč742 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:49:305 000,-Kč747 334,-Kč
Dražitel č.39021128.06.2022 10:50:56200 000,-Kč947 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:52:065 000,-Kč952 334,-Kč
Dražitel č.39021128.06.2022 10:54:5147 000,-Kč999 334,-Kč
Dražitel č.39137028.06.2022 10:55:421 000,-Kč1 000 334,-Kč
Dražitel č.39021128.06.2022 10:57:08500 000,-Kč1 500 334,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 28.06.2022 v 11:02:08

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.390211
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 500 334,-Kč

Zveřejněno dne 28.06.2022 v 11:02:08

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies