Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/14 rodinného domu v obci Vrbčany, okres Kolín

72 000,-Kč

Vloženo: 27.5.2022 11:00 | Číslo dražby: 60663

Dražba začala 14.07.2022 13:00:00 Dražba skončila 14.07.2022 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
030 EX 37957 / 13 - 168
Počáteční cena:
72 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
108 000,-Kč
Dražební jistota:
7 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kolín
Město:
Vrbčany
GPS souradnice:
50.049911892, 14.993423149
Podíl:
1/14
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Praha,
pobočka pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Orlická 2020/2, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ:
41197518, proti povinnému FILIP Robert, Tyršova 72/, 281 04 Plaňany, nar. 26.7.1981, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 37957/13-168.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná cca z roku 1992 a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou kryté PVC. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

V domě se nachází bytová jednotka o dispozici 3+1, vytápění je lokální pomocí kamen.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace. Elektřina je dle sdělení odpojena. Voda je získaná ze studny (hloubka cca 7,5 m). Vytápění je lokální pomocí kamen. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 83 se nachází stavba rodinného domu č.p. 70. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 251 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, udržované. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 298/1.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, IČ: 04886674, se sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, přihlásil dne 3.6.2022 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Intrum Czech, s.r.o. (dříve Profidebt, s.r.o.), IČ: 27221971, se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9, přihlásil dne 6.6.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 314.946,67 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4, adresa pro doručování: Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín, přihlásil dne 6.6.2022 pohledávky v celkové výši 200,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, IČ: 66253799, se sídlem Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil dne 24.6.2022 pohledávky v celkové výši 11.817,28 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 4.7.2022 pohledávky v celkové výši 66.948,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, právně zast. Mgr. Jiřím Žákem, advokátem, IČ: 66253900, se sídlem Národní 28, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 13.7.2022 pohledávky v celkové výši 14.232,19 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, právně zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem, se sídlem Letenská 121, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, přihlásil dne 14.7.2022 pohledávky v celkové výši 17.632,79 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 40.214,00 Kč

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Informace na konci dražby
1.

Dražba byla bezúspěšná, protože žádný dražitel nezaplatil v termínu stanovenou jistotu.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies