Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Komerční pozemek LV 1457 v obci Frýdek-Místek

88 051 600,-Kč

Vloženo: 30.5.2022 15:02 | Číslo dražby: 60678

Dražba začne 30.09.2022 10:00:00 za 3 dny, 1 hodinu, 0 minut a 14 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
142 DD 20014 / 22 - Dez
Počáteční cena:
88 051 600,-Kč
Minimální příhoz:
20 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
88 051 600,-Kč
Dražební jistota:
3 000 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Frýdek-Místek
GPS souradnice:
49.67748542, 18.352056226
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

"INVESTIČNÍ JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST S VÝNOSEM 500.000.000,- Kč BĚHEM 3LET"

Předběžná kalkulace: cca 40.000 m2 čisté obytné plochy + garážová stání + v přízemí cca 5.000 až 8.000 m2 - prodejních obchodních ploch.
40.000 m2 čisté obytné plochy x (50.000,- Kč/m2 (prodejní cena bytu) - 36.000,- Kč (nákladová cena za výstavbu) = 40.000m2 x 14.000,- Kč ( hrubý zisk) = 560.000.000,- Kč- výnos z investice !!!!!
Uvedená kalkulace vychází ze současných nákladových a prodejních cen v dané lokalitě.

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies