Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Všeradov, podíl 1/2

2 343 500,-Kč

Vloženo: 31.5.2022 10:13 | Číslo dražby: 60681

Dražba začala 12.07.2022 10:00:00 Dražba skončila 12.07.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
151 DD 00005 / 22 - 3
Počáteční cena:
2 333 500,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 500 000,-Kč
Dražební jistota:
350 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Chrudim
Město:
Všeradov
GPS souradnice:
49.756124809, 15.85642462
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci, spoluvlastnický podíl 1/2 na :

Parcela: St. 43 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Milesimov č.p. 15, rod. dům, parcela: 1186, parcela: 657/2, parcela: 657/3, parcela: 686/4, parcela: 690/1, parcela: 690/2, parcela: 692, parcela: 693, parcela: 694, parcela: 698/1, parcela: 698/2, parcela: 700, parcela: 701, parcela: 702, parcela: 703, parcela: 704, parcela: 705, parcela: 707, parcela: 711, vše zapsané na LV č. 96, k.ú. Všeradov, obec Všeradov, Pardubický kraj.

Jedná se o samostatně stojící objekt se sedlovou střechou a půdním prostorem. Objekt je založen na základových kamenných pasech bez zjištěné hydroizolace, obvodové konstrukce jsou pravděpodobně v části zděné (smíšené) v části dřevěné, stropy pravděpodobně s rovným podhledem, krov dřevěný sedlový, krytina z pálených tašek, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu nebo s nátěrem, částečně poškozeny nebo chybějící, vnitřní omítky pravděpodobně vápenné hladké, fasáda vápenocementová (poškozená), dveře dřevěné náplňové, podlahy pravděpodobně prkenné event. s krytinou, el. instalace 230/400 V, v domě rozvod vody, ele., odpadu, vytápění pravděpodobně lokální na tuhá paliva, vybavení kuchyně tvoří pravděpodobně kuch. linka, sporák, dřez, vnitřní hygienické vybavení WC, vana, umyvadlo. Jiné konstrukce a vybavení se nevyskytují. Dispozice pravděpodobně 2+1, kde v podkroví může být další místnost (letní pokoj). Objekt pravděpodobně několik set let stár (první zmínka z roku 1651). V průběhu životnosti došlo k několika úpravám interiéru a exteriéru. Část prvků TZB k datu ocenění nefunkční, nebo chybějící. Objekt k celkové rekonstrukci včetně prvků dlouhodobé životnosti, památkově chráněný objekt. Příslušenství domu tvoří stavba stodoly, skladu a dalších drobných staveb, které v současné době slouží ke skladování a další přístřešky. RD a pozemky využívá vlastník k bydlení a zemědělské produkci.
Veřejně dostupné zdroje informují, že Králova pila a mlýn v Milesimově u Všeradova v okrese Chrudim je roubený přízemní vodní mlýn na spodní vodu s přistavěnou pilou, který stojí na řece Chrudimka. Je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky. Mlýn je poprvé zmíněn roku 1651 za mlynáře Jana Kumpána. V roce 1745 měl přestavěnou mlýnici. Roku 1924 v něm bylo zavedeno umělecké složení, postavena mlecí stolice a původní obyčejné složení převzalo funkci šrotovníku. Na návodní straně (svah do vody) má mlýnice lomenici s malovaným okřídlím. Sedlovou střechu kryjí od přestavby roku 1945 pálené tašky. Nad štítem je střecha ukončena kabřincem se záklopovým prknem datovaným rokem 1745 a iniciálami WK (Wít Kumpan). Fasáda zděné obytné části je členěna pilastry, průčelí má ozdobené výklenkem pro plastiku. Okna jsou v průčelí o třech osách a k zápraží o dvou osách; mají šestitabulkové členění. Mlýn a obytnou část doplňují hospodářské objekty - stodola, chlév a zemní sklep. Voda na vodní kolo vedla náhonem od jezu přes rezervoární nádrž; po průchodu pod vodními koly odcházela struhou zpět do řečiště. V roce 1930 jsou uváděna 2 kola na spodní vodu (průtok 0,4 mł/s, spád 1,65 m, výkon 4,4 + 4,8 k, prům. 408 cm). Ke mlýnu přistavěná jednoduchá pila (jednuška) tvoří přístavek podél mlýnice. Pila měla archaickou konstrukci - dřevěný posun, vozík a setrvačník, dřevěný pastorek na pohon pily od vodního kola a jeho hřídel byly počátkem 20. století vyměněny za kovové. Většinou se pily stavěly dále od mlýna nebo na protějším břehu, aby na budovy mlýna nepůsobily vibrace při jejich provozu. Zdejší pila přistavěná ke zdi mlýnice způsobila za 148 let svého provozu (1796–1944) pokles návodní stěny i s roubením o 50 cm. Kolem mlýna vede naučná stezka „Krajem Chrudimky“ k blízkému Veselému Kopci.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Filip Exner
Střížkovská 734/66
Praha 8
180 00
tel: 220 400 372
email: zde
dat. schránka: 4p6tecf odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39217512.07.2022 10:44:3410 000,-Kč2 343 500,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 12.07.2022 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.392175
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 343 500,-Kč

Zveřejněno dne 12.07.2022 v 11:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies