Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Id.1/2 rodinného domu (chaty) v k.ú. Hlubočky

270 000,-Kč

Vloženo: 31.5.2022 12:07 | Číslo dražby: 60686

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Ukončeno - zaplaceno
Číslo jednací:
193 EX 02428 / 17
Cena stanovena znalcem:
270 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Město:
Hlubočky
GPS souradnice:
49.622904351, 17.401484305
Podíl:
1/2
Typ zakázky:
prodej
Typ chaty:
přízemní
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka není organizována.

Popis předmětu dražby

id. 1/2 domu resp. spíše chaty s přilehlými pozemky.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, pověřená provedením exekuce Okresního soudu v Olomouci ze dne 13.04.2017, číslo jednací 50 EXE 3820/2017-10, podle pravomocného a vykonatelného rozsudku ze dne 20.10.2016, číslo jednací 17C 279/2016-27 k uspokojení pohledávky oprávněného Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, Praha, PSČ: 186 00, IČ: 63998530, práv. zast. advokátem Mgr. Martina Řehořová, advokátka, se sídlem Československé armády 287/19, Hradec Králové, PSČ: 500 03, IČ: 02162440
proti povinnému
Lukáš Barák, bytem Hrubá Voda č.p. 96, Hlubočky-Hrubá Voda, PSČ: 783 61, dat. nar.: 24.12.1987

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinnému bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo na jeho majetek prohlášen konkurz.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č.

Výsledek dražby

Přijmout cookies