Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Byty

Dražba bytové jednotky 2315/48, ulice 28. října 2315/34, 702 00 Ostrava

2 200 000,-Kč

Vloženo: 1.6.2022 13:32 | Číslo dražby: 60697

Dražba začne 14.07.2022 10:00:00 za 7 dní, 20 hodin, 55 minut a 55 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
143 DC 00004 / 22 - 007
Počáteční cena:
2 200 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 200 000,-Kč
Dražební jistota:
200 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Ostrava
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: JUDr. Lenka Vidovičová LL.M., Zámečnická 497/3a, 779 00 Olomouc, insolvenční správkyně dlužnice: Ing. Miroslava Součková, nar. 06.06.1958, bytem 28. října 2315/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci (spoluvlastnický podíl), níže uvedené insolvenční dlužnice, a to:
A) nemovitá věc:
- byt č.p./č. jednotky 2315/48, vymezeno v:
Budova: Moravská Ostrava, č.p. 2315, byt.dům, LV 3118, na parcele 430, LV 3118,
Parcela: 430, zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví 4601 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava,

B) id. spoluvlastnický podíl ve výši 1640/110341 na nemovitých věcech:
- pozemek parcela č. 430, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 503 m². Na pozemku stojí stavba: Moravská Ostrava, č.p. 2315, byt.dům,
- stavba Moravská Ostrava, č.p. 2315, byt.dům, na pozemku parc. č. 430,

zapsaných na listu vlastnictví 3118 u Katastrálního úřadu ppro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek.

Soudní exekutor informuje dražitele o následujícím:
Navrhovatel dražby výslovně upozornil soudního exekutora, že nemovité věci nejsou a nebudou vyklizeny, a že za účelem zpřístupnění nemovitých věcí bude nezbytné kontaktovat přímo insolvenční dlužnici, neboť navrhovatel dražby nemá k nemovitým věcem zajištěn přístup. Navrhovatel dražby rovněž upozornil soudního exekutora na to, že dlužnice je na základě rozhodnutí příslušného soudu, zveřejněného v insolvenčním rejstříku, omezena ve svéprávnosti z důvodu duševní poruchy, tudíž součinnost nutná z její strany může být spojena s obtížemi z toho vyplývajícími.

Bytová jednotka č. 2315/48, 2+1 o celkové výměře 82,00 m² s příslušenstvím se nachází v 4. NP.
Dle prohlášení vlastníka budovy se jednotka skládá z pokoje o výměře 20,70 m², pokoje o výměře 20,90 m², kuchyně o výměře 19,90 m², koupelny o výměře 2,60 m², WC o výměře 1,20 m², předsíně o výměře 12,30 m², komory o výměře 1,10 m² (dvě komory o výměře 0,50 m² a 0,60 m²), spíže o výměře 1,20 m² a sklepa o výměře 2,10 m².

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
JUDr. Jiří Trojanovský
Potoční 1094
Frýdek-Místek
73801
tel: 558 438 091
email: zde
dat. schránka: 94dniqp odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies