Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
2. DJ - Rodinný dům, Vítkovice

1 768 000,-Kč

Vloženo: 2.6.2022 11:21 | Číslo dražby: 60700

Dražba začala 12.07.2022 11:00:00 Dražba skončila 12.07.2022 13:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
164 EX 00646 / 21 - 136
Počáteční cena:
1 768 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 536 000,-Kč
Dražební jistota:
500 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Ostrava
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s částečně obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebnětechnický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu je částečně zateplená. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou plastová. Dveře domu jsou dřevěné prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné a dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

V domě se nachází 3 bytové jednotky. Byt č. 1 je dispozičně řešen jako 3+1 a sestává se v přízemí z pokoje (20,24 m2), pokoje (21,41 m2), kuchyně (19,41 m2), WC (1,31 m2) a schodiště (5,03 m2) a v podkroví je pokoj (11,86 m2). Byt č. 2 je řešen jako 1+0 a sestává se z pokoje (12,08 m2) a prostoru pro kuchyň a WC (7,37 m2). Byt č. 3 je dispozičně řešen jako 2+1 a sestává se z pokoje (28,11 m2), předsíně (3,45 m2), kuchyně (14,31 m2), pokoje (9,81 m2), WC (1,06 m2) a koupelny (5,59 m2). Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Koupelny jsou s vanou či sprchovým koutem. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. Před 15 lety proběhla na domě rekonstrukce oken a podlah. Dům je určen k rekonstrukci a modernizaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je ústřední na tuhá paliva, kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. 410/2 stojí stavba rodinného domu č. p. 766. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 415 m2. Pozemek parc. č. 409 navazuje na
stavební pozemek parc. č. 410/2 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 704 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a dřevěná kolna. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1206 ve vlastnickém právu statutárního města Ostrava.

Součástí nemovité věci jsou inženýrské sítě, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Ohledání bylo provedeno dne 6.10.2021 za účasti povinné. Bylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla Předložena stavebnětechnická dokumentace.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Bylo zjištěno věcné břemeno právo chůze, jízdy a hnaní dobytka, povinnost k parc. č. 410/2 pro parc. č. 410/1.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies