Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemky o celkové výměře 8382 m2 s různými podíly, v různých kat. územích

41 602,-Kč

Vloženo: 8.6.2022 7:18 | Číslo dražby: 60734

Dražba začala 14.07.2022 10:00:00 Dražba skončila 14.07.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
151 DD 00007 / 22 - 1
Počáteční cena:
41 602,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
62 402,-Kč
Dražební jistota:
25 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kolín
Město:
Zalešany
GPS souradnice:
50.030697997, 15.015560639
Místo konání dražby:
http://www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na této nemovité věci:
- parc.č. 141/4 orná půda o výměře 2776 m2
To je zapsáno na LV 189, kat. území Přebozy, obec Zalešany, okres Kolín.

Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na této nemovité věci:
- parc.č. 79/64 orná půda o výměře 1633 m2
To je zapsáno na LV 112, kat. území Zalešany, obec Zalešany, okres Kolín.

Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/105 na této nemovité věci:
- parc.č. 79/1 orná půda o výměře 1161 m2
- parc.č. 79/77 orná půda o výměře 90 m2
To je zapsáno na LV 118, kat. území Zalešany, obec Zalešany, okres Kolín.

Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na této nemovité věci:
- parc.č. 228/1 ostatní plocha o výměře 27 m2
- parc.č. 230/18 orná půda o výměře 2695 m2
To je zapsáno na LV Žabonosy, obec Žabonosy, okres Kolín.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Filip Exner
Střížkovská 734/66
Praha 8
180 00
tel: 220 400 372
email: zde
dat. schránka: 4p6tecf odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39206114.07.2022 10:00:390,-Kč41 602,-Kč
Dražitel č.390850 (spoluvlastník)14.07.2022 10:02:340,-Kč41 602,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.07.2022 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.390850
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 41 602,-Kč

Zveřejněno dne 14.07.2022 v 11:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies