Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 31157 m2, Kocléřov, podíl 1/18

105 000,-Kč

Vloženo: 8.6.2022 9:36 | Číslo dražby: 60736

Dražba začala 14.07.2022 13:00:00 Dražba skončila 14.07.2022 14:47:23
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 21030 / 10 - 595
Počáteční cena:
18 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
27 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Trutnov
Město:
Vítězná
GPS souradnice:
50.491143, 15.791706
Podíl:
1/18
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

nepořádá se

Popis předmětu dražby

Oceňované pozemky se nacházejí cca 250 m severně a cca 150 m západně od okraje zastavěné části obce Kocléřov. Jedná se o soubor zemědělských a travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, orná půda a ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr o výměře 31 157 m2. Pozemek parc. č. 388/1 je na severovýchodní straně ohraničený zpevněnou komunikací a zastavěnou částí obce a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 539 není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 451 je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Na severní části pozemku se nachází část místního rybníka a na jižní části keřové porosty. Pozemky jsou mírně svažité. V době oceňování byly pozemky převážně využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1758/1, který je ve vlastnictví Královehradeckého kraje.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské a částečně jako plochy vodní a vodohospodářské. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost nebylo do dne zpracování posudku reagováno.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39241114.07.2022 13:00:330,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.39210814.07.2022 13:05:121 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.39241114.07.2022 13:06:091 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 13:06:273 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.39227314.07.2022 13:23:171 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 13:49:503 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 13:50:493 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.39254614.07.2022 13:51:521 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 13:52:261 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 13:52:491 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.39206314.07.2022 13:54:191 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 13:54:471 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 13:54:563 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 13:56:321 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 13:56:563 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 13:57:411 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 13:59:231 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 13:59:381 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:00:433 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:01:521 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:02:121 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:02:521 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:04:001 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:04:501 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:05:191 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:06:031 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:07:041 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:07:541 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:08:231 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:08:411 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:09:461 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:11:221 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:11:371 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:11:561 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:12:291 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:12:551 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:13:211 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:14:311 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:16:001 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:17:081 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:18:013 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:19:421 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:20:351 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:21:291 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:22:071 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:22:351 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:23:321 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:24:161 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:24:301 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:24:531 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:25:252 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:25:421 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:26:121 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:26:401 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:26:521 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:28:171 000,-Kč88 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:28:481 000,-Kč89 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:29:291 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:30:041 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:31:181 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:31:461 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:32:581 000,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:33:191 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:33:331 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:34:421 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:34:511 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:35:392 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:36:031 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:38:121 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:40:101 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.39208214.07.2022 14:42:021 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.39030814.07.2022 14:42:231 000,-Kč105 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.07.2022 v 14:47:23

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.390308
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 105 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.07.2022 v 14:47:23


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies