Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 8932 m2, Starosedlský Hrádek, podíl 1/12

149 000,-Kč

Vloženo: 8.6.2022 13:37 | Číslo dražby: 60742

Dražba začala 14.07.2022 11:00:00 Dražba skončila 14.07.2022 12:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 16369 / 11 - 1045
Počáteční cena:
144 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
216 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Příbram
Město:
Starosedlský Hrádek
GPS souradnice:
49.5740733, 14.0064889
Podíl:
1/12
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Neuskuteční se.

Popis předmětu dražby

Pozemky se nacházejí na západním okraji zastavěné části obce Starosedlský Hrádek. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost o výměře 8 932 m2. Soubor pozemků je na západní a jižní straně ohraničený zpevněnou komunikací a na východní straně listnatými porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející sena pozemku parc. č. 744, který je ve vlastnictví obce Starosedlský Hrádek. Přípojky IS jsou v dosahu. V územním plánu je pozemek vedený částečně jako území sportu a rekreace a částečně jako plocha ostatní zeleně.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39108114.07.2022 11:01:115 000,-Kč149 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.07.2022 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.391081
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 149 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.07.2022 v 12:00:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies