Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/4 pozemku (orná půda) v obci Budyně nad Ohří, k.ú. Nížebohy, okres Litoměřice

27 000,-Kč

Vloženo: 10.6.2022 6:16 | Číslo dražby: 60753

Dražba začala 14.07.2022 13:00:00 Dražba skončila 14.07.2022 13:41:46
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 28144 / 13 - 278
Počáteční cena:
7 820,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
11 730,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Budyně nad Ohří
GPS souradnice:
50.408684602, 14.184259563
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, Mírové náměstí 3486/35c, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, IČ: 41197518, proti povinnému BURIAN Tomáš, Jana Ziky 2/, 413 01 Budyně nad Ohří – Nížebohy, nar. 7.12.1976, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 28144/13-278.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 400 m jihovýchodně od okraje zastavění části obce Nížebohy. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 2 079 m2. Pozemek je na severní, západní a jižní straně ohraničený lesním porostem a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k jihozápadní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Věcná břemena nebyla zjištěna. Pozemek je pronajímaný společnosti ASTUR Straškov a.s. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel TARAKAN invest, s.r.o., IČ: 09129219, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, právně zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, IČ: 66491193, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, přihlásil dne 13.1.2017 pohledávky ve výši 2.067,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel AB-CREDIT a.s., IČ: 40522610, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 – Nové Město, přihlásil dne 21.9.2017 pohledávky ve výši 2.666,39 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Generali Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, právně zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, IČ: 66491193, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, přihlásil dne 26.9.2017 pohledávky ve výši 724,00 Kč s příslušenstvím a 1.595,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, právně zast. JUDr. Janou Kubištovou CSc., advokátkou, IČ: 66229723, se sídlem Trojská 69/112, 171 00 Praha 7 - Troja, přihlásil dne 2.10.2017 pohledávky ve výši 9.081,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Město Nepomuk, IČ. 00256986, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk, přihlásil dne 3.10.2017 pohledávky ve výši 4.500,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem-město, adresa pro doručování Územní pracoviště v Roudnici nad Labem, Karlovo náměstí 18, 413 01 Roudnice nad Labem, přihlásil dne 3.10.2017 pohledávky v celkové výši 150,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, právně zast. JUDr. Janou Kubištovou CSc., advokátkou, IČ: 66229723, se sídlem Trojská 69/112, 171 00 Praha 7 - Troja, přihlásil dne 5.10.2017 pohledávky ve výši 17.282,50 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marie Cilínková, nar. 2.3.1943, Na Lysinách 99/14, Praha, právně zast. JUDr. Monikou Zoulovou, LL.M., advokátkou, Podolská 126/103, Praha, přihlásil dne 5.10.2017 pohledávky ve výši 5.512,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marie Cilínková, nar. 2.3.1943, Na Lysinách 99/14, Praha, právně zast. JUDr. Monikou Zoulovou, LL.M., advokátkou, Podolská 126/103, Praha, přihlásil dne 12.10.2017 pohledávky ve výši 4.936,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, Regionální pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 35/C, 400 50 Ústí nad Labem, přihlásil dne 3.6.2022 pohledávky v celkové výši 17.601,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, IČ: 66201501, Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 8.6.2022 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JET Money s.r.o., IČ: 25858246, se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, přihlásil dne 30.6.2022 pohledávky ve výši 70.200,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 17.870,05 Kč

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

Bylo prokázáno spoluvlastnické právo.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.):
- Pachtovní právo na základě Smlouvy o nájmu č. 58 ze dne 25.11.2002 pro obchodní společnost ASTUR Straškov a.s., IČ: 25421921, č.p. 103, 411 84 Straškov-Vodochody.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39241314.07.2022 13:00:400,-Kč7 820,-Kč
Dražitel č.39053214.07.2022 13:01:081 000,-Kč8 820,-Kč
Dražitel č.39206214.07.2022 13:02:241 000,-Kč9 820,-Kč
Dražitel č.39053214.07.2022 13:02:591 180,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.39241314.07.2022 13:05:461 000,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.39053214.07.2022 13:06:221 000,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.39241314.07.2022 13:08:191 000,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.39053214.07.2022 13:08:461 000,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.390435 (spoluvlastník)14.07.2022 13:09:320,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.39053214.07.2022 13:10:081 000,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.390435 (spoluvlastník)14.07.2022 13:10:310,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.39198514.07.2022 13:11:001 000,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.390435 (spoluvlastník)14.07.2022 13:11:110,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.39053214.07.2022 13:11:211 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.39198514.07.2022 13:11:501 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.390435 (spoluvlastník)14.07.2022 13:12:240,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.39198514.07.2022 13:12:461 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.390435 (spoluvlastník)14.07.2022 13:14:030,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.39198514.07.2022 13:15:471 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.390435 (spoluvlastník)14.07.2022 13:22:501 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.39254914.07.2022 13:25:331 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.390435 (spoluvlastník)14.07.2022 13:27:080,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.39056714.07.2022 13:28:521 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.390435 (spoluvlastník)14.07.2022 13:29:111 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.39090514.07.2022 13:32:021 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.390435 (spoluvlastník)14.07.2022 13:32:240,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.390435 (spoluvlastník)14.07.2022 13:36:461 000,-Kč27 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.07.2022 v 13:41:46

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.390435
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 27 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.07.2022 v 13:41:46


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 10 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies