Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

1/10 rekreační chaty se zahradou v obci Mrákotín, k.ú. Mrákotín u Skutče, okres Chrudim

110 000,-Kč

Vloženo: 10.6.2022 6:43 | Číslo dražby: 60754

Dražba začala 21.07.2022 13:00:00 Dražba skončila 21.07.2022 13:40:46
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 29308 / 13 - 179
Počáteční cena:
28 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
42 000,-Kč
Dražební jistota:
3 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Chrudim
Město:
Mrákotín
GPS souradnice:
49.813889732, 15.956780129
Podíl:
1/10
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, sady 5. května 2708/59, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí, IČ: 41197518, proti povinnému ŠVANDOVÁ Zdenka, Rokycanova 1929/, 356 01 Sokolov, nar. 6.2.1967, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 29308/13-179.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní chalupu s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z části také dřevěná - roubená a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna jsou dřevěná zdvojená. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu. Vodu lze také získat z vlastního zdroje - studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 86 se nachází stavba č.e. 113. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 226 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 5/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 168 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, mírně svažité, travnaté, udržované. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1583/4.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice V, adresa pro doručování: Územní pracoviště v Chrudimi, pardubická 275, 537 59 Chrudim, přihlásil dne 13.6.2022 pohledávky v celkové výši 650,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 16.6.2022 pohledávky v celkové výši 6.655,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 16.6.2022 pohledávky v celkové výši 4.835,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 16.6.2022 pohledávky v celkové výši 7.195,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost, IČ: 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9, právně zast. JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, IČ: 63108151, se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 16.6.2022 pohledávky v celkové výši 60.538,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/22, PSČ 130 00, IČ: 41197518, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, Sady 5. května 59, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 22.6.2022 pohledávky v celkové výši 687.224,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Hlavní město Praha, IČ: 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, adresa pro doručování: Městská policie hl.m.Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10, přihlásil dne 22.6.2022 pohledávky v celkové výši 1.600,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9, IČ: 00005886, právně zast. Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem, IČ: 71332961, se sídlem Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, i.s. Mgr. Bc. Klára Luhanová, advokátka, IČ: 03432939, se sídlem Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí, přihlásil dne 18.7.2022 pohledávky v celkové výši 5.362,09 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel AQ fin s.r.o., IČ: 24138614, se sídlem Fořtova 58, 181 00 Praha 8, právně zast. JUDr. Pavlem Truxou, advokátem, IČ: 66232074, se sídlem Josefa Knihy 177, 337 01 Rokycany, přihlásil dne 19.7.2022 pohledávky v celkové výši 10.785,83 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 128.914,27 Kč

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

Bylo prokázáno spoluvlastnické právo.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.391850 (spoluvlastník)21.07.2022 13:00:170,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.39314221.07.2022 13:04:531 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.39314521.07.2022 13:05:281 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.39314221.07.2022 13:11:441 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.39266121.07.2022 13:18:551 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.39314521.07.2022 13:20:091 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.39266121.07.2022 13:23:101 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.39314521.07.2022 13:24:311 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.39266121.07.2022 13:25:211 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.39314521.07.2022 13:26:221 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.39266121.07.2022 13:26:471 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.39314521.07.2022 13:27:191 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.39266121.07.2022 13:27:431 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.391850 (spoluvlastník)21.07.2022 13:28:210,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.39266121.07.2022 13:29:071 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.391850 (spoluvlastník)21.07.2022 13:29:180,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.39303721.07.2022 13:29:479 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.391850 (spoluvlastník)21.07.2022 13:30:090,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.39266121.07.2022 13:30:221 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.391850 (spoluvlastník)21.07.2022 13:30:330,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.39266121.07.2022 13:31:141 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.391850 (spoluvlastník)21.07.2022 13:31:310,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.39303721.07.2022 13:31:3518 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.391850 (spoluvlastník)21.07.2022 13:32:010,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.39261721.07.2022 13:33:121 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.39303721.07.2022 13:33:1920 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.391850 (spoluvlastník)21.07.2022 13:33:270,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.39303721.07.2022 13:35:2219 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.391850 (spoluvlastník)21.07.2022 13:35:460,-Kč110 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 21.07.2022 v 13:40:46

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.391850
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 110 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.07.2022 v 13:40:46


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 10 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies