Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Ostatní: ,

Garáž s pozemkem bez č.e. LV 1038 v obci Kozlovice, okres Frýdek-Místek

211 521,-Kč

Vloženo: 10.6.2022 7:28 | Číslo dražby: 60757

Dražba začala 11.11.2022 12:30:00 Dražba skončila 11.11.2022 14:02:27
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
053 EX 01941 / 07 - Bor
Počáteční cena:
120 000,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
180 000,-Kč
Dražební jistota:
13 500,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Kozlovice
GPS souradnice:
49.59290026, 18.254993431
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol. Prohlídka nemovité věci dne 8.3.2022 v 9:00 hod na místě.

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání.
Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39937611.11.2022 12:32:450,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 12:34:25500,-Kč120 500,-Kč
Dražitel č.39937611.11.2022 12:37:17500,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 12:38:472 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 12:45:04666,-Kč123 666,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 12:45:352 000,-Kč125 666,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 12:47:32666,-Kč126 332,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 12:48:162 000,-Kč128 332,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 12:49:512 666,-Kč130 998,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 12:50:562 000,-Kč132 998,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 12:51:233 333,-Kč136 331,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 12:53:082 000,-Kč138 331,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 12:54:274 444,-Kč142 775,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 12:54:565 000,-Kč147 775,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 12:57:084 444,-Kč152 219,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 12:57:292 000,-Kč154 219,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 12:58:542 222,-Kč156 441,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 12:59:082 000,-Kč158 441,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:01:46666,-Kč159 107,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:02:052 000,-Kč161 107,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:05:091 666,-Kč162 773,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:05:382 000,-Kč164 773,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:09:49500,-Kč165 273,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:10:212 000,-Kč167 273,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:14:011 234,-Kč168 507,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:14:322 000,-Kč170 507,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:17:082 222,-Kč172 729,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:18:332 000,-Kč174 729,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:20:57501,-Kč175 230,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:21:162 000,-Kč177 230,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:24:14500,-Kč177 730,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:24:322 000,-Kč179 730,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:26:51502,-Kč180 232,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:27:532 000,-Kč182 232,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:29:41503,-Kč182 735,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:31:182 000,-Kč184 735,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:34:02504,-Kč185 239,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:34:382 000,-Kč187 239,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:37:22506,-Kč187 745,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:37:562 000,-Kč189 745,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:41:47666,-Kč190 411,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:42:542 000,-Kč192 411,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:44:022 222,-Kč194 633,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:44:322 000,-Kč196 633,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:46:212 222,-Kč198 855,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:46:572 000,-Kč200 855,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:48:062 222,-Kč203 077,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:49:322 000,-Kč205 077,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:52:162 222,-Kč207 299,-Kč
Dražitel č.39279611.11.2022 13:53:392 000,-Kč209 299,-Kč
Dražitel č.39971911.11.2022 13:57:272 222,-Kč211 521,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 11.11.2022 v 14:02:27

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.399719
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 211 521,-Kč

Zveřejněno dne 11.11.2022 v 14:02:27

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies