Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

1/4 rekreační chaty se zahradou v obci Rokycany, okres Rokycany

200 000,-Kč

Vloženo: 10.6.2022 7:28 | Číslo dražby: 60758

Dražba začne 28.07.2022 13:00:00 za 22 dní, 1 hodinu, 33 minut a 37 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
030 EX 07988 / 16 - 156
Počáteční cena:
200 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
300 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Rokycany
Město:
Rokycany
GPS souradnice:
49.724346176, 13.572339366
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parcelní číslo st. 3623 a 687/19 v katastrálním území Rokycany, obec Rokycany, okres Rokycany.
Předmětem ocenění jsou stavební pozemky evidované na LV č. 3557, a to parcela evidovaná jako zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. e. 94 a navazující pozemek zahrady, vše tvoří jednotný funkční celek, který je oplocen.
Pozemky jsou rovinné, plocha je přístupná z místní komunikace, a to i automobilem, ač poslední metry příjezdové komunikace jsou zpevněny jen částečně. Stavební plocha je zcela zastavěná posuzovanou stavbou, venkovní úpravy zjištěné na pozemku zahrady sestávají z oplocení pozemků včetně vrat, minimálního rozsahu zpevněných ploch, přípojky elektrické energie. Voda zde není dovedená, ovšem je zřízen promyšlený systém záchytu dešťových vod. Na pozemku zahrady byly zjištěny i trvalé porosty – ovocné stromy a okrasné porosty.
Stavba pro rodinou rekreaci č. ev. 94, jež je součástí pozemku parcelní číslo st. 3623 – zastavěná plocha a nádvoří včetně venkovních úprav, katastrální území Rokycany, obec Rokycany, okres Rokycany.
Předmětem ocenění je rekreační chata č. ev. 94, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 3623. Okolí je zastavěno obdobnými objekty – rekreační a zahrádkářské chaty. Posuzovaná stavba je evidovaná jako objekt pro rodinou rekreaci, svým stavebně technickým řešením tento pojem naplňuje. Stavba, jako objekt rodinné rekreace, je umístěna ve výhodné lokalitě mimo zastavěné území obce v dojezdové vzdálenosti do Rokycan po pozemcích ve vlastnictví obce. Jedná se o oddělenou část Němčičky.
Rekreační chata ev. č. 94 byla postavená cca před 50 léty, jedná se o objekt zděný, částečně podsklepený zastřešený sedlovým krovem s využívaným podkrovím. Tloušťka obvodových stěn činí 350 mm.
Stavba je napojena na elektrickou energii, zdrojem vody jsou kontejnery, do kterých je jímána dešťová voda. U stavby je realizována žumpa.
Konstrukční řešení stavby: Stavba je založena na betonových izolovaných základech, stěny dolního podlaží zděné a betonové, bez izolace proti zemní vlhkosti. Stropy nespalný nad 1. PP., nad 1.NP. je strop dřevěný, trámový s viditelnými trámy. Nadzemní část stavby je zděná, hlavní část objektu je zastřešená dřevěným sedlovým nízko položeným stropem, jižní zděná přístavba má střechu pultovou. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu kompletní, hromosvod chybí, krytina plech. Okna plast opařená mřížemi. Vstupní dveře do objektu dřevěné dobové, vnitřní dveře plné i prosklené dřevěné v kovových zárubních. Podlahy ve sklepě hlazený beton, v ostatních prostorech OSB desky místy pokryty koberci. Koberec je i v podkroví. Vnitřní povrchy stěn omítky, stropy v 1. NP. dřevěný obklad, v podkroví rovněž palubky – jedná se o podbití šikmé konstrukce střechy, fasádní omítka cementová, štíty obložené dřevem, sokl obložen kamínky. Schodiště do podkroví žebříkové, tzv. mlynářské schody, do suterénu vedou schody z terénu a jsou betonové.

Dispoziční řešení stavby: V podzemním podlaží najdeme skladovací prostory, v hlavním podlaží přístupném po venkovním schodišti ze zádveří vedou dveře do prostoru s bio WC, další dveře do hlavní místnosti, ze které je zřízen průchod do kuchyně a vedlejšího prostoru. Rovněž v hlavní místnosti jsou umístěny schody do podkroví, kde je možno i přespat a odkud dveře ve štítu vycházejí na terasu.
Objekt je napojen na elektrickou energii, v kuchyni je umístěn přenosný dvouplotýnkový elektrický vařič, stavba má komín a kamínka na tuhá paliva. Objekt není napojen na plyn ani vodovodní řád, je zde zřízená žumpa ze skruží. Příslušenství stavby tvoří zpevněné plochy malé výměry, přípojka elektrické energie, oplocení s vraty a zděná kůlna o zastavěné ploše do 25 m2. Dřevěná kůlna je v demoličním stavu a je určená k odstranění.

Přehled využitelných kapacit objektu: Celková užitná plocha: 50,00 m2, Zastavěná plocha: 30,00 m2
Obestavěný prostor objektu: (4,0 x 2,8 x 2,2) + (30,0 x 2,9) + (21,2 x 4,5 x 0,5) = 159,34 m3
Objekty technické infrastruktury: Přípojka elektrické energie, žumpa.
Technický stav, vady a nedodělky: Objekt je stavbou, která je určena k rodinné rekreaci a je schopná užívání v souladu s evidencí. Objekt je v dobrém technickém stavu v souladu se stářím a průběžně prováděnou údržbou.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies