Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 17/24 pozemku v k.ú. Bezděkov u Třemešného

60 000,-Kč

Vloženo: 13.6.2022 17:47 | Číslo dražby: 60762

Dražba začala 15.07.2022 10:00:00 Dražba skončila 15.07.2022 10:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
193 DD 00024 / 22
Počáteční cena:
60 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
60 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Tachov
Město:
Třemešné
GPS souradnice:
49.625691992, 12.68556872
Podíl:
17/24
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Pozemek není udržovaný, je zde několik ovocných a okrasných stromů, stojí tu dřevěný sklad (asi 30 m2, dřevěná konstrukce jednostranně obíjená, 1NP, pultová střecha), který je v podprůměrném stavebně technickém stavu. Pozemek je částečně oplocený plotem z drátěného pletiva, je mírně sklonitý k jihovýchodu. Pozemek asi není připojen na žádné inženýrské sítě, v místě je možné připojení na elektřinu a veřejný vodovod. Dle platného územního plánu z r. 2017 leží pozemek v ploše smíšené obytné - venkovské (SO), je tedy oceněn jako stavební pozemek.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39223115.07.2022 10:02:450,-Kč60 000,-Kč
Informace na konci dražby
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.07.2022 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.392231
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 60 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.07.2022 v 10:30:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies