Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Id. 71/96 rodinného domu a zahrady v k.ú. Bezděkov u Třemešného

580 000,-Kč

Vloženo: 13.6.2022 21:30 | Číslo dražby: 60763

Dražba začala 15.07.2022 09:00:00 Dražba skončila 15.07.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00023 / 22
Počáteční cena:
580 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
680 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Tachov
Město:
Třemešné
GPS souradnice:
49.625555359, 12.685749261
Podíl:
71/96
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

id. 71/96 - rod. domu a zahrady - Dům č.p. 81 je samostatně stojící, nepodsklepený, s 1 nadzemním podlažím, se sedlovou střechou bez obytného podkroví, půdorys je do tvaru T. Uliční fasáda je orientována k jihu, vstup do domu je z předzahrádky do zádveří. Ze severní strany je dům z části pod svahem v terénním zářezu. Vlevo vedle domu jsou 2 vedlejší stavby. V zahradě kolem domu jsou okrasné keře a několik vzrostlých stromů, zahrada je oplocená, neudržovaná. Pozemek je sklonitý k jihovýchodu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies