Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
pozemky v k.ú. Mariánské Lázně s budovou skladu

700 000,-Kč

Vloženo: 14.6.2022 14:16 | Číslo dražby: 60767

Dražba začala 26.07.2022 10:00:00 Dražba skončila 26.07.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
174 EX 50005 / 21 - 33
Počáteční cena:
700 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
960 000,-Kč
Dražební jistota:
70 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Cheb
Město:
Mariánské Lázně
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Zájemci o prohlídku prodávané nemovité věci mohou kontaktovat ing. Koňáka na tel č. 602 38 46 08

Popis předmětu dražby

pozemek parc.č.st 975 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35m2 a pozemek pac.č. 142/78 - ostatní plocha, silnice o výměře 389m2 (pozemek má charakter travního porostu, je oplocený). Pozemky jsou situované v okrajové části města Mariánských Lázní uprostřed zeleně. Přístup je přes pozemky jiného vlastníka.

přízemní zděný objekt se sedlovou střechou, postavení na pozemku parc.č.st. 975, dispozičně obsahuje zádveří, prostor skladu. Dle dostupných informací byl dán do užívání v roce 1965. Technický stav odpovídá stáří objektu, údržba minimální, prvky krátkodobé živostnosti jsou na hranici opotřebení, nutná rekonstrukce.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-západ
Mgr. Dušan Šnaider
Evropská 663/132
Praha 6
160 00
tel: 277 002 185
email: zde
dat. schránka: m74c9a7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies