Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek, Libišany

40 000,-Kč

Vloženo: 14.6.2022 14:49 | Číslo dražby: 60768

Dražba začala 26.07.2022 10:00:00 Dražba skončila 26.07.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
174 EX 50003 / 22 - 4
Počáteční cena:
40 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
40 000,-Kč
Dražební jistota:
4 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Pardubice
Město:
Libišany
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Fotka

Popis předmětu dražby

Předmětem znaleckého posudku je stanovení obvyklé ceny (tržní ceny) pozemku parc.č. 1161
ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 1264 m2. Komunikace je polní cesta ohraničena
u jedné strany vzrostlými stromy, část je zatravněná s náletovými křovinami a omou půdou.
Nemovitost pozemek parc.č. 1161 v katastrálním území Libišany je zapsán na LV č. 425 u
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. Libišany se nachází v
okrese Pardubice, kraj Pardubický v jeho nejsevernější části.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-západ
Mgr. Dušan Šnaider
Evropská 663/132
Praha 6
160 00
tel: 277 002 185
email: zde
dat. schránka: m74c9a7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies