Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

Chata, Starý Dvůr

1 040 000,-Kč

Vloženo: 15.6.2022 10:21 | Číslo dražby: 60771

Dražba začne 20.07.2022 14:00:00 za 14 dní, 2 hodiny, 27 minut a 35 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
211 EX 00659 / 08 - 439
Počáteční cena:
1 040 000,-Kč
Minimální příhoz:
3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 560 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Chrudim
Město:
Třemošnice
GPS souradnice:
49.874724032,15.607972152
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražené nemovitosti není organizována. Bližší informace je možné zjistit ve znaleckém posudku, který je zveřejněn na webových stránkách úřadu www.exekuce-pardubice.cz v sekci Dražby u konkrétní nemovitosti.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovitosti:
-parc.č. 116 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2,součástí je stavba č.e. 58,rod.rekr.
-parc.č. 283/3 zahrada o výměře 740 m2


Celkový popis nemovitých věcí Předmětem ocenění je pozemek parc. č. st. 116, jehož součástí je stavba č.e. 58 v části obce Starý Dvůr, se způsobem využití rodinná rekreace, a pozemek parc. č. 283/3, se součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území Starý Dvůr, obec Třemošnice. Pozemky parc. č. st. 116 a 283/3 se nacházejí ve východní okrajové části obce, v jižní části stavebně nesrostlé části, v části obce Starý Dvůr, severně od silnice č. I/337, severovýchodně od křížení této silnice se silnicí č. III/33748 (z Pracovic) v lokalitě 5 rekreačních objektů. Příjezd k oceňovaným pozemkům je ze silnice č. II/33748. PODHRADI ZAVRATEC SKO STARY DVOR TREMOŠNICE HEDVIKOV Pozemek parc. č. st. 116 v katastrálním území (dále jen "k.ú.") Starý Dvůr je v katastru nemovitostí evidován v druhu zastavěná plocha a nádvoří, je o výměře 62 m². Součástí tohoto pozemku je stavba č.e. 58 v části obce Starý Dvůr, se způsobem využití rodinná rekreace.
Jedná se o zděnou stavbu, přízemní, s využitým podkrovím pod sedlovou střechou, která byla dána do užívání v roce 2004. Příslušenstvím pozemku jsou venkovní úpravy. Pozemek parc. č. 283/3 v k.ú. Starý Dvůr je v katastru nemovitostí evidován v druhu zahrada, je o výměře 740 m. Je užíván ve funkčním celku s pozemkem parc. č. st. 116. Součástmi tohoto pozemku jsou trvalé porosty, příslušenstvím venkovní úpravy a studna. Celková výměra pozemků ve funkčním celku je 802 m².


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Pardubice
Mgr. Petr Pelikán
Javorová 201
Pardubice
530 09
tel: 606050465, 727954056
email: zde
dat. schránka: exjmm9i odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies