Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/6 podíl na pozemcích, LV 604 v obci Černošín, okres Tachov

77 500,-Kč

Vloženo: 17.6.2022 7:40 | Číslo dražby: 60785

Dražba začala 05.08.2022 12:00:00 Dražba skončila 05.08.2022 14:22:32
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 DD 20035 / 22 - Bil
Počáteční cena:
25 000,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
25 000,-Kč
Dražební jistota:
10 200,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Tachov
Město:
Černošín
GPS souradnice:
49.788987408, 12.888252346
Podíl:
1/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Dražby se nemůže účastnit dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, ledaže prokážou, že jim insolvenční soud dle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39424105.08.2022 12:03:030,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:05:16500,-Kč25 500,-Kč
Dražitel č.39378205.08.2022 12:05:36500,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:07:522 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.39378205.08.2022 12:12:26500,-Kč28 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:14:17500,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.39428405.08.2022 12:15:23500,-Kč29 500,-Kč
Dražitel č.39378205.08.2022 12:15:50500,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:16:31500,-Kč30 500,-Kč
Dražitel č.39378205.08.2022 12:20:13500,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:20:32500,-Kč31 500,-Kč
Dražitel č.39378205.08.2022 12:23:51500,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:24:05500,-Kč32 500,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 12:26:15500,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:26:29500,-Kč33 500,-Kč
Dražitel č.39378205.08.2022 12:26:59500,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 12:27:32500,-Kč34 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:27:52500,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.39378205.08.2022 12:28:38500,-Kč35 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:29:03500,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 12:29:46500,-Kč36 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:30:19500,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.39428405.08.2022 12:30:54500,-Kč37 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:31:38500,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 12:34:04500,-Kč38 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:34:21500,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.39428405.08.2022 12:36:53500,-Kč39 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:37:24500,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 12:38:37500,-Kč40 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:39:27500,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 12:42:31500,-Kč41 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:43:00500,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 12:44:42500,-Kč42 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:44:53500,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.39428405.08.2022 12:46:37500,-Kč43 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:47:04500,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.39428405.08.2022 12:49:10500,-Kč44 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:49:54500,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 12:53:20500,-Kč45 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:54:02500,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.39428405.08.2022 12:56:00500,-Kč46 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:56:36500,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 12:59:24500,-Kč47 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 12:59:40500,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.39428405.08.2022 13:03:00500,-Kč48 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 13:03:18500,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 13:06:23500,-Kč49 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 13:07:49500,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.39428405.08.2022 13:09:24500,-Kč50 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 13:10:051 000,-Kč51 500,-Kč
Dražitel č.39428405.08.2022 13:13:35500,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 13:13:53500,-Kč52 500,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 13:17:48500,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 13:18:121 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 13:22:18500,-Kč54 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 13:23:031 500,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 13:27:21500,-Kč56 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 13:28:011 500,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.39428405.08.2022 13:32:24500,-Kč58 500,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 13:32:45500,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 13:32:591 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.39428405.08.2022 13:36:57500,-Kč60 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 13:37:421 500,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.39428405.08.2022 13:41:53500,-Kč62 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 13:42:191 500,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 13:47:06500,-Kč64 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 13:47:221 500,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 13:52:08500,-Kč66 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 13:52:432 500,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 13:57:34500,-Kč69 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 13:57:521 500,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 14:02:37500,-Kč71 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 14:02:541 500,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 14:07:28500,-Kč73 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 14:07:461 500,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 14:12:31500,-Kč75 500,-Kč
Dražitel č.39394905.08.2022 14:12:511 500,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.39424105.08.2022 14:17:32500,-Kč77 500,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 05.08.2022 v 14:22:32

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.394241
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 77 500,-Kč

Zveřejněno dne 05.08.2022 v 14:22:32

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies