Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id. 1/6 lesního pozemku v k.ú. Provodín

6 947,-Kč

Vloženo: 20.6.2022 10:22 | Číslo dražby: 60792

Dražba začala 17.08.2022 09:00:00 Dražba skončila 17.08.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 EX 06647 / 20 - I
Počáteční cena:
6 947,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
10 420,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Česká Lípa
Město:
Provodín
GPS souradnice:
50.629351715, 14.581014329
Podíl:
1/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka není organizována.

Popis předmětu dražby

id. 1/6 lesního pozemku v k.ú. Provodín

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo,pověřená provedením exekuce Okresního soudu v České Lípě ze dne 04.01.2021, číslo jednací 24 EXE2872/2020-9, podle pravomocného a vykonatelného elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v České Lípě ze dne 17.07.2020, číslo jednací EPR 159720/2020-5 k uspokojení pohledávky oprávněného Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, PRAHA 8, PSČ: 186 00, IČ: 47116617, práv. zast. advokátem Mgr. Martina Řehořová, advokátka, se sídlem
Československé armády 287/19, Hradec Králové, PSČ: 500 03, IČ: 02162440
proti povinnému Martin Rejcha, bytem náměstí T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 01, RČ: 840210/2313

2. předkupní právo

smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinnému bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo na jeho majetek prohlášen konkurz.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies