Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Byt 1+0 v obci Sokolov, okres Sokolov

742 500,-Kč

Vloženo: 24.6.2022 10:23 | Číslo dražby: 60823

Dražba začala 04.08.2022 13:00:00 Dražba skončila 04.08.2022 14:26:54
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 38539 / 13 - 165
Počáteční cena:
384 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
576 000,-Kč
Dražební jistota:
40 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Sokolov
Město:
Sokolov
GPS souradnice:
50.171991825, 12.669581272
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, sady 5. května 2708/59, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí, IČ: 41197518, proti povinnému BÓB Václav, Rokycanova 1929/, 356 01 Sokolov, IČ: 15765954, nar. 21.9.1963, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 38539/13-165.

Jedná se o řadový, krajní, bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 40 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová a dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 1789/23 se nachází v budově č.p. 1789 v 5. NP a jedná se o garsoniéru. Jednotka sestává z pokoje, předsíně, sklepa, koupelny a WC.

Užitná plocha jednotky je 21,89 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Na pozemku parc. č. 1492/126 stojí bytový dům s č.p. 1789. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 256 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1492/3 ve vlastnickém právu města Sokolov.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 4.5.2022 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 4.5.2022 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 4.5.2022 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČ: 71329277, se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 24.6.2022 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marie Cilínková, advokát, nar. 2.3.1943, bytem Na Lysinách 99/14, 147 00 Praha, právně zast. JUDr. Monikou Zoulovou LL.M., advokátkou, se sídlem Podolská 126/103, Praha 4, přihlásil dne 27.6.2022 pohledávky v celkové výši 83.573,02 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary, adresa pro doručování: Územní pracoviště v Sokolově, Růžové náměstí 1629, 356 01 Sokolov, přihlásil dne 7.7.2022 pohledávky v celkové výši 818,67 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, Sady 5. května 59, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 8.7.2022 pohledávky v celkové výši 527.605,46 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, IČ: 66201501, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 21.7.2022 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, právně zast. Mgr. Markem Lošanem, advokátem, IČ: 69258121, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 27.7.2022 pohledávky v celkové výši 258.332,11 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 300,- Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39338104.08.2022 13:00:580,-Kč384 000,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:01:451 000,-Kč385 000,-Kč
Dražitel č.39324404.08.2022 13:01:485 000,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:02:3310 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.39387404.08.2022 13:04:021 000,-Kč401 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:05:411 000,-Kč402 000,-Kč
Dražitel č.39374804.08.2022 13:08:491 000,-Kč403 000,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:09:0310 000,-Kč413 000,-Kč
Dražitel č.39229004.08.2022 13:09:191 000,-Kč414 000,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:09:535 000,-Kč419 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:10:261 000,-Kč420 000,-Kč
Dražitel č.39229004.08.2022 13:10:2830 000,-Kč450 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:10:361 000,-Kč451 000,-Kč
Dražitel č.39229004.08.2022 13:11:141 000,-Kč452 000,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:11:481 000,-Kč453 000,-Kč
Dražitel č.39324404.08.2022 13:12:321 000,-Kč454 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:12:395 000,-Kč459 000,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:13:3030 000,-Kč489 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:14:0910 000,-Kč499 000,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:17:385 000,-Kč504 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:18:215 000,-Kč509 000,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:18:531 000,-Kč510 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:20:045 000,-Kč515 000,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:20:1240 000,-Kč555 000,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:20:341 000,-Kč556 000,-Kč
Dražitel č.39324404.08.2022 13:21:081 000,-Kč557 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:21:232 000,-Kč559 000,-Kč
Dražitel č.39199704.08.2022 13:21:301 000,-Kč560 000,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:21:4410 000,-Kč570 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:22:165 000,-Kč575 000,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:22:571 000,-Kč576 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:23:121 000,-Kč577 000,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:24:501 000,-Kč578 000,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:25:1810 000,-Kč588 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:25:284 000,-Kč592 000,-Kč
Dražitel č.39374804.08.2022 13:25:528 000,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.39199704.08.2022 13:26:031 000,-Kč601 000,-Kč
Dražitel č.39324404.08.2022 13:26:121 000,-Kč602 000,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:26:241 000,-Kč603 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:26:252 000,-Kč605 000,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:26:361 000,-Kč606 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:27:101 000,-Kč607 000,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:27:395 000,-Kč612 000,-Kč
Dražitel č.39199704.08.2022 13:27:561 000,-Kč613 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:28:052 000,-Kč615 000,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:28:151 000,-Kč616 000,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:28:311 000,-Kč617 000,-Kč
Dražitel č.39324404.08.2022 13:28:501 000,-Kč618 000,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:28:5320 000,-Kč638 000,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:29:251 000,-Kč639 000,-Kč
Dražitel č.39398604.08.2022 13:29:401 500,-Kč640 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:29:4710 000,-Kč650 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:30:021 000,-Kč651 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:30:1910 000,-Kč661 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:30:411 000,-Kč662 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:31:011 000,-Kč663 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:32:001 000,-Kč664 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:32:151 000,-Kč665 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:33:191 000,-Kč666 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:34:421 000,-Kč667 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:34:541 000,-Kč668 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:36:491 000,-Kč669 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:37:061 000,-Kč670 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:38:001 000,-Kč671 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:39:511 000,-Kč672 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:40:091 000,-Kč673 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:41:481 000,-Kč674 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:42:111 000,-Kč675 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:43:031 000,-Kč676 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:43:391 000,-Kč677 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:44:161 000,-Kč678 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:44:381 000,-Kč679 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:45:311 000,-Kč680 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:45:521 000,-Kč681 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:46:101 000,-Kč682 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:46:261 000,-Kč683 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:47:001 000,-Kč684 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:49:211 000,-Kč685 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:49:331 000,-Kč686 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:50:1610 000,-Kč696 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:50:321 000,-Kč697 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:51:3110 000,-Kč707 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:51:531 000,-Kč708 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:54:0610 000,-Kč718 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:54:241 000,-Kč719 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 13:58:3210 000,-Kč729 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 13:59:121 000,-Kč730 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 14:02:321 000,-Kč731 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 14:03:071 000,-Kč732 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 14:06:001 000,-Kč733 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 14:06:191 000,-Kč734 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 14:09:121 000,-Kč735 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 14:09:331 000,-Kč736 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 14:12:301 000,-Kč737 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 14:12:401 000,-Kč738 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 14:16:441 000,-Kč739 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 14:17:041 000,-Kč740 500,-Kč
Dražitel č.39413504.08.2022 14:20:161 000,-Kč741 500,-Kč
Dražitel č.39365004.08.2022 14:21:541 000,-Kč742 500,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 04.08.2022 v 14:26:54

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.393650
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 742 500,-Kč

Zveřejněno dne 04.08.2022 v 14:26:54


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 10 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies